Oczekiwanie i rzeczywistość: jak działają zasady gry w biznesie

Oczekiwanie i rzeczywistość: jak działają zasady gry w biznesie

Dlaczego nie działają wszystkie podejścia do angażowania pracowników w model gry?

Grywalizacja jest mocno zakorzeniona w leksykonie współczesnego przedsiębiorcy, ale nie wszyscy rozumieją, że rodzaj gry wymaga precyzyjnej instrukcji i przemyślanej analizy mechaniki pracy. Oto kilka stereotypów na temat wprowadzenia grywalizacji w biznesie.

„Zagrajmy, aby zrozumieć, kto nie radzi sobie”

Wiele korporacji oferuje pracownikom udział w grze, aby zrozumieć, kto „hamuje” proces biznesowy, a następnie pozbyć się tych pracowników. Takie stwierdzenie problemu jest niedopuszczalne. Grywalizacja to dobrowolna inicjatywa, która powinna motywować i zachęcać pracowników.

„Wymyślimy świetny pomysł i wszystko samo się zorganizuje”

Jak w przypadku każdej zmiany, wprowadzenie grywalizacji wymaga poważnych zasobów. Aby zaangażować w ten proces 300 graczy, potrzebujesz co najmniej 4-7 osób w zespole trenerskim lub innym dziale. Będą pracować indywidualnie z każdym niezaangażowanym pracownikiem, na bieżąco informować uczestników, zbierać wyniki. I żadne rozwiązania IT nie zastąpią tych ludzi, po prostu nie poradzą sobie z tymi, którzy będą trzymać się na uboczu.

„Po co przeznaczać na to zasoby, gdy mamy jeszcze setki projektów?”

Pamiętaj, ile światowych gigantów i zwykłych firm wydaje środków na wprowadzenie swojego nowego produktu na rynek. Grywalizacja wymaga potężnej kampanii PR w obrębie firmy przy użyciu interesujących strategii.

” Niech sprzedawcy grają, natomiast my jesteśmy zbyt poważni, żeby w to angażować się.”

Absolutnie wszyscy pracownicy powinni być zaangażowani w proces gry, niezależnie od zajmowanej pozycji. Ty, jako kierownik, powinieneś być liderem, osobistym przykładem dla personelu. Twoja obecność w środowisku gry, uczestnictwo i zdobyte punkty dadzą więcej wyników niż działania dyscyplinarne.

„Ci, którzy spełniają normę, otrzymają certyfikat honorowy”

Wprowadzając zasady gry do obiegu pracy, warto pamiętać o nagrodzie. Niektórzy menedżerowie są pewni, że wystarczy ograniczyć się certyfikatem honorowym lub tortem dla całego zespołu, ale pomyśl sam: czy grałbyś w takich warunkach, czy chciałbyś dać z siebie wszystko za taką nagrodę.Samo uznanie nie wystarczy dla ludzi, oni nie są gotowi do podejmowania wysiłków w zamian za publiczne poparcie. Dlatego nagroda musi uzasadniać wszystkie wysiłki pracowników.

„Nie da się zautomatyzować tego, czego nie ma”

Wprowadzenie rzeczywistości gier do procesu zarządzania, który nie istnieje, jest niemożliwe. Grywalizacja w pierwszej kolejności – mechanizm zarządzania, który nie będzie aktywny bez reguł gry i wskaźników wydajności.

#błędymenadżera #gamifikacja #twójbiznes

Rentowność produkcji

Rentowność produkcji

Osoby, które zakładając firmę lub własną działalność zastanawiają się przede wszystkim nad jednym zagadnieniem: kiedy to co założyłem przyniesie zysk?

Trzeba liczyć się z tym, że przez pierwsze lata działalności zyski pokrywają koszty, które wcześniej włożyło się w firmę. Rentowność produkcji zamiennie nazywana jest wskaźnikiem zyskowności. To znaczy, że kiedy już firma zacznie przynosić same zyski, kiedy już zyski pokryją wszystkie koszty poniesione podczas zakładania firmy wówczas można mówić o rentowności.

Ważne jest również obliczenie progu rentowności. Istnieje kilka wzorów, z, których można obliczyć ten schemat. Jest to o tyle ważne, iż pomaga poznać liczbę sprzedanych produktów, przy której przychody ze sprzedaży zrównają się z kosztami ich uzyskania. Jest to jedna z definicji progu rentowności. Warto dowiedzieć się o tym zagadnieniu więcej, sięgając na przykład po pozycje księgarskie o rachunkowości i zarządzaniu.
Tworząc lub dopiero zamierzając stworzyć działalność, należy wziąć pod uwagę to, po jakim czasie uzyska się rentowność i czy ten czas jest korzystny z wielu względów. Jest to jedno z ważniejszych zagadnień, które trzeba dokładnie przemyśleć włączając w to liczbę sprzedanych towarów, cenę sprzedaży, koszty zmienne jak i całkowite koszty stałe. Obecnie bez dokładnej analizy rentowności produkcji nie powstanie żadna firma.
Należy uwzględnić wiele czynników, aby obliczyć właściwy dochód, a najważniejszym czynnikiem wydaje się być polityka fiskalna państwa, to znaczy działania, które kształtują budżet poprzez zmiany we wpływach i wydatkach.
Mimo wszystkich przeciwności i trudności jakie dostarcza założenie własnej firmy lub działalności z całą pewnością warto wziąć się za bary z tym tematem i spróbować swych sił w biznesie.
Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów

W każdym przedsiębiorstwie pieniądze powinno się liczyć przynajmniej kilka razy, szczególnie w dobie powszechnego kryzysu gospodarczego, którym straszą instytucje finansowe, każda złotówka powinna być oglądana z kilku stron.

Niestety nie jest możliwe, by specjalista w danej dziedzinie był jednocześnie finansistą czy ekonomistą, ponieważ z punktu widzenia czasu wymaganego do osiągnięcia dostatecznego poziomu wiedzy i umiejętności jest to niemożliwe. Ale przecież nie każdy musi być od razu w pełni wykwalifikowanym rekinem finansów, czasami wystarczy podjąć niewielkie działania w postaci szkoleń.

Na rynku tego typu dostępne są chociażby szkolenia obejmujące finanse dla niefinansistów, które pozwalają zapoznać się laikom z mechanizmami rządzącymi światem pieniądza. Okazuje się, że z tego typu szkoleń korzysta każdego roku duża cześć wykwalifikowanych pracowników, ponieważ finanse dla niefinansitów są wykładane i prezentowane w bardzo przystępny sposób, który opiera się w głównej mierze na praktycznym zastosowaniu.

Uczestnicy szkoleń typu finanse dla niefinansistów bardzo często nie mają pojęcia, że wykorzystują w praktyce mechanizmy, których ich „koledzy” po fachu uczyli się żmudnie przez wiele lat studiów. Różnica często polega na tym, że ci pierwsi po prostu nie znają teorii lub mają ja opanowaną w znikomym stopniu, ale przecież najważniejsze jest to, że wiedzą o co chodzi, a kwestia nazewnictwa ma przecież w takim przypadku drugorzędne znaczenie.

Finanse dla niefinansistów to interaktywny warsztat oparty na grze symulacyjnej przedstawiającej wpływ firmy konkurującej na rynku z innymi przedsiębiorstwami.

Część szkoleniowa poparta  jest prostymi, ćwiczeniami przyczyniającymi się do zrozumienia oddanej treści. Obserwatorzy takiego kursu, włączają się w graczy którzy mają za zadanie podejmować  decyzje w nierzeczywistym przedsiębiorstwie i obserwują wyniki swoich postępów w formie rezultatów majątkowych firmy. Umożliwia to na bezzwłoczne  przełożenie nauki teoretycznej na doświadczenie praktyczne i nikną jakiekolwiek obiekcje w ciągu trwania całego kursu. Wdrożenie elementu współzawodnictwa pośród  drużyn ekstra wzmaga graczy.

 

Dlaczego warto brać udział w tym przedsięwzięciu?

Wnikając w główne mechanizmy  decydujące w finansach dla niefinansistów,  uczestnicy kursu będą pojmować  znaczenie  materialnych  wiadomości.

Kojarząc  raporty  finansowe będą umieli znajdywać  i odszyfrowywać w nich pożądane  dane.

Odpowiednio rozumieć  działanie  wydarzeń  gospodarczych na wyniki  finansowe przedsiębiorstwa, będą umieli efektywniej dogadywać się z ludźmi  z dziedziny  finansowej i czynnie  brać udział w określaniu  budżetu.

Dla kogo przygotowane jest to szkolenie?

 

Finanse dla niefinansistów głownie skierowany  jest dla ludzi, gdzie  praca nie jest zwykle połączona z finansami lub rachunkowością, a którzy biorą udział w sprawach  lub przedsięwzięciach  przeprowadzonych zespołowo (określanie budżetu, kontrola, rozliczenia) oraz osób uczęszczających  w procesach gospodarowania  i mających kontakt  z aktami finansowymi  własnych przedsiębiorstw bądź  firm zewnętrznych. A więc warto jest rozszerzać umiejętności naszych pracowników poprzez gry symulacyjne.  Poprawia to koncentrację oraz kojarzenie sytuacji finansowych w firmie oraz uczy zarządzania przedsiębiorstwem.

Finanse dla niefinansistów to interaktywny warsztat oparty na grze symulacyjnej przedstawiającej wpływ firmy konkurującej na rynku z innymi przedsiębiorstwami. Część szkoleniowa poparta  jest prostymi, ćwiczeniami przyczyniającymi się do zrozumienia oddanej treści. Obserwatorzy takiego kursu, włączają się w graczy którzy mają za zadanie podejmować  decyzje w nierzeczywistym przedsiębiorstwie i obserwują wyniki swoich postępów w formie rezultatów majątkowych firmy. Umożliwia to na bezzwłoczne  przełożenie nauki teoretycznej na doświadczenie praktyczne i nikną jakiekolwiek obiekcje w ciągu trwania całego kursu. Wdrożenie elementu współzawodnictwa pośród  drużyn ekstra wzmaga graczy.Dlaczego warto brać udział w tym przedsięwzięciu? Wnikając w główne mechanizmy  decydujące w finansach dla niefinansistów,  uczestnicy kursu będą pojmować  znaczenie  materialnych  wiadomości.

Gry negocjacyjne

Gry negocjacyjne

Dobry przedsiębiorca to taki, który potrafi przekonać innych do swoich racji. Nie jest to łatwe gdyż każdy ma swoje zdanie, którego stara się trzymać. W interesach obowiązują zupełnie inne reguły aniżeli w zwykłym życiu. Przedsiębiorcy rywalizują pomiędzy sobą, dlatego trudno przekonać ich do swojego pomysłu. Każde działanie ze strony jednej osoby stanowi potencjalną konkurencję dla tej drugiej. Wszystkie te aspekty sprawiają, ze prawdziwą sztuką stała się umiejętność prowadzenia negocjacji. Te, zaś występują w biznesie nad wyraz często, choć czasem osoby w tym procesie uczestniczące nie zdają sobie z tego sprawy.

Wykonują one pewne czynności automatycznie, co wynika z kontekstu danej sytuacji. Reguł, jakimi należy się kierować w negocjacjach na różnym polu jest wiele. Przede wszystkim nadrzędną zasadą jest umiejętność przekształcania postawy NIE w postawę TAK. Dana jednostka musi wywrzeć na drugiej osobie wystarczająco duży wpływ, jednak tak, aby nie zorientowała się ona w tym procederze.

Brzmi to może nie zbyt zrozumiale, lecz techniki negocjacyjne do takich nieco skomplikowanych działań właśnie należą. Cały szkopuł tkwi tu w znajomości psychologii. Człowiek zachowuję się według określonych wzorców i ulega określonym bodźcu. Ich znajomość pozwala na kierowanie ludzkimi zachowaniami. Człowiek nie jest nawet świadom tego, iż ktoś trzeci kieruje jego postępowaniem.

Umiejętność prawidłowego prowadzenia negocjacji przydaję się w niemal każdej dziedzinie gospodarki i to w każdej z możliwych sytuacji czy to podczas rozmowy z dostawcami danego dobra czy też z pracownikami. Umiejętności te można nabyć dzięki sprytnym sztuczkom, jakimi są na przykład gry negocjacyjne o charakterze edukacyjnym.