Komunikacja z Klientem i profesjonalizm w obsłudze Klienta, czyli kształtowanie pozytywnego wizerunku własnego i firmy

Ramowy program usługi

Wprowadzenie do komunikacji z Klientem w procesie obsługi:

 1. Kim jest Nasz Klient ?
 2. Oczekiwania klienta w wolnorynkowej rzeczywistości.
 3. Model obsługi klienta i rola komunikacji w nim
 4. Obsługa klienta i komunikacja z klientem  w myśl zasady:
  pozyskaj – utrzymaj – zdobądź lojalność
 5. Oddziaływanie na klienta
  – jak tworzyć atmosferę wiarygodności i zaufania?
  – rola pierwszego wrażenia
  – kultura kontaktu interpersonalnego

Umiejętności przekazywania informacji w procesie obsługi:

 1. Cechy nadawcy komunikatu
 2. Przepływ informacji pomiędzy pracownikiem a klientem
 3. Skuteczne komunikowanie się – co to oznacza?
 4. Style komunikacji – jakiego sposobu komunikowania używasz
 5. Budowa wypowiedzi.

Umiejętność przekazywania klientowi niepopularnych decyzji:

 • informacje o opłatach i prowizjach
 • rzetelne przekazywanie informacji o cenie
 • rzetelne przekazywanie informacji o warunkach współpracy, umów

Rzetelna informacja o usługach i produktach banku:

 • motywacja do ciągłego uzupełniania wiedzy na temat produktów i usług banku
 • informacja z własnej inicjatywy
 • informowanie „korzyściami” z uwzględnieniem ryzyk
 • Umiejętność odbioru informacji od klienta w procesie obsługi

Niewerbalne   techniki  aktywnego  kontaktu  z  klientem:

 • „dotyk wzrokiem”
 • potakiwanie
 • zasada 3 sekund
 • odzwierciedlanie

Umiejętności budowania dobrej relacji z klientem:

 1. Rozpoznawanie potrzeb rozmówcy zawartych w wypowiedziach
 2. Określenie własnej roli w procesie obsługi
 3. Kształtowanie pozytywnego wizerunku banku

Umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach komunikacyjnych:

 1. Czynniki wpływające na proces spostrzegania i interpretacji
 2. Zachowania wzbudzające opór, tworzące klimat napięcia i zniechęcające do kontaktu
 3. Zachowania wzbudzające otwartość i chęć współpracy, tworzące klimat porozumienia i zachęcające do kontaktu
 4. Bariery komunikacyjne: powiedziane, nie usłyszane; usłyszane, nie zrozumiane; zrozumiane, nie akceptowane
 5. Wiarygodny nadawca i wiarygodny odbiorca
 6. Cechy wiarygodnego przekazu

Szybkość i jakość obsługi klienta

Warsztat ten jest oparty o cztery obszary umiejętności mających kluczowe znaczenie w szybkości obsłudze klienta:

 1. Umiejętności koncentracji na bieżącej obsłudze
 2. Umiejętności sprawnej organizacji obsługi klienta
 3. Umiejętności przekazywania zwięzłej i rzetelnej  informacji
 4. Umiejętności wspierania klienta w procesie obsługi

Umiejętności koncentracji na bieżącej obsłudze:

 1. Oczekiwania klienta wobec obsługi banku
 2. Postawa proaktywna wobec klienta
 3. Narzędzia proaktywności w obsłudze klienta
 4. Sposoby koncentracji na bieżących zadaniach
 5. Analiza etapów obsługi klienta i czasu
 6. Informowanie klienta o naszych zamiarach i postępowaniu
 7. Zakazane zwroty wobec klienta
 8. Udzielanie zwięzłych i rzetelnych odpowiedzi
 9. Świadome kontrolowanie przebiegu rozmowy z klientem

Umiejętności sprawnej organizacji obsługi klienta:

 • Uczestnicy zapoznają się z metodami realizacji działań zmierzających do podniesienia profesjonalnej obsługi klienta w firmie, a w szczególności  szybkiej i sprawnej obsługi.
 • W czasie szkolenia trener przekazuje idee obsługi klienta  Toma Petersa: „Każda pracująca osoba jest jedno-osobową firmą”.

Umiejętności przekazywania zwięzłej i rzetelnej  informacji:

 1. Przezwyciężanie przeszkód w porozumiewaniu się – umiejętność „wchodzenia” na poziom komunikowania się klienta
 2. Doskonalenie umiejętności wypowiedzi, struktura wypowiedzi
 3. Jak przekazywać informacje, aby zapobiec błędom w rozumieniu przez klienta
 4. Przekazywanie informacji, tak aby była ona zrozumiała
  i zaakceptowana
 5. 100 klientów – 100 typów – jak rozpoznać w krótkim czasie naszego rozmówcę
 6. Rzetelne przekazywanie informacji o opłatach, prowizjach, warunkach współpracy z bankiem
 7. Lista najprostszych błędów i sposoby zapobiegania im
 8. Wiedza produktowa kluczem do zwięzłej i rzetelnej informacji

Umiejętności wspierania klienta w procesie obsługi

Pomoc w zrozumieniu i wypełnianiu zawiłych, niezrozumiałych dla klienta dokumentów:

 • zwięzłą, precyzyjną, prosta  informacja
 • wypowiedzi poparte faktami
 • wyjaśnianie wyrażeń fachowych
 • wyjaśnienie zapisów bankowych, formalności
 • wspólne wypełnianie dokumentów