Jesień Ludów

Jesień Ludów

Po co grać?

Gra Jesień Ludów™ jest edukacyjną grą historyczną obrazującą upadek komunizmu w Europie w końcówce XX wieku.

Opis gry:

Uczestnicy gry wcielą się w historyków, którzy przenoszą się na wyprawę badawczą w końcówkę XX wieku, w celu dokładniejszego zbadania klęski komunizmu w latach 1980-1992. Ich zadaniem jest zbudować jak największą sieć informacyjną dla swojej wyprawy i zdobyć jak największą liczbę informacji.  Zwycięzcą jest osoba, która zdobędzie najwięcej punktów wiedzy (zdobytych informacji).

Punkty wiedzy zdobywa się przede wszystkim poprzez „zbieranie” wydarzeń historycznych i układanie ich w spójne i chronologiczne całości. Gracze dostają kartę „Duże Wydarzenie”, do której muszą zebrać pasujące „Małe Wydarzenia” – np. na wprowadzanie stanu wojennego składa się wybranie gen. Jaruzelskiego na prezydenta. Dodatkowo wiedza sprawdzana jest poprzez test, rozwiązywany na bieżąco przez każdego z uczestników.

Gra podzielona jest na dwie tury, z czego pierwsza obejmuje okres 1980-1986,  a druga 1986-1992.  Gra przeznaczona jest dla 4 graczy.

Dzięki grze:

Gra Jesień Ludów™ jest nastawiona na poszerzenie wiedzy historycznej z zakresu wydarzeń końcówki XX wieku.

Treść historyczna obejmuje:

  • Przyczyny i najważniejsze wydarzenia prowadzące do upadku komunizmu w Europie
  • Ułożenie chronologiczne oraz przyczynowo-skutkowe owych przełomowych wydarzeń
  • Podstawowe i ogólne informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń w państwach nieeuropejskich
  • Główne organizacje i układy istniejące w danym okresie, oraz ich wpływ na przebieg zdarzeń.

Grupa docelowa:

Uczniowie szkół ponad-gimnazjalnych.

Gra jest przeznaczona na lekcję historii bądź dla kółka historycznego.

Czas trwania:

do 2,5 godziny.