Myślenie procesowe

Symulacje Biznesowe Factory

Myślenie procesowe – jak rozumieć i wypełnić swoją rolę w firmie

Szkolenie przekazuje kadrze zarządzającej i pracownikom przedsiębiorstw  fachową i praktyczną wiedzę ekonomiczną oraz uświadamia uczestnikom ich rolę  w procesie organizacyjnym przedsiębiorstwa.

Dzięki grze:

 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy;
 • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy.
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy
 • uczestnicy dowiedzą się, po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa
 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy

 

Pytania na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie szkolenia:

 • Jak funkcjonuje komunikacja w przedsiębiorstwie?
 • Co to są „silosy” komunikacyjne?
 • Struktura firmy a jej proces biznesowy
 • Jakie są procesy w przedsiębiorstwie i ich zależność między sobą?
 • Zmiana w procesie i jej wpływ na wynik finansowy firmy

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w przedsiębiorstwach,
 • Pracownicy firm produkcyjnych,
 • Pracownicy bez przygotowania ekonomicznego,
 • Przyszła kadra zarządzająca – talenty,
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO,
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność,
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych, technicznych i społecznych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu Factory™

Czas trwania: 2 dni16 godzin dydaktycznych