Inside Retail Banking™

Symulacje Biznesowe Inside Retail Banking

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu banku!

IRB to symulacja, która w sposób obrazowy pokazuje system działania filii bankowych. Podczas trwania symulacji uczestnicy poznają podstawy bankowości, a dzięki metodzie symulacyjnej rozpoznają biznesowe konteksty tej działalności oraz analizują podstawowe czynniki mające wpływ na efektywne działanie sektoru filii bankowych.

Po co grać?
Celem gry jest pogłębienie wiedzy z zakresu bankowości – gra jest kompaktowym i przejrzystym przedstawieniem działalności filii bankowych wraz z ich specyfiką.

Przebieg gry:
Podczas trwania symulacji konkuruje ze sobą na rynku do 5 banków. Każdorazowo 3-4 osoby wcielają się w rolę top-menedżerów jednego z tych banków. Głownym zadaniem uczestników jest opracowanie takiej strategii zarządzania filią, aby uzykać jak najwyższe wyniki. Każdy z banków rozpoczyna swoją działalność w tej samej sytuacji wyjściowej. Każdy bank posiada swoją filię, swój personel i podstawowe zaplecze finansowe. Podczas trwania symulacji menedżerowie muszą podejmować szereg decyzji, które następnie wprowadzają “w życie”, sprawdzając tym samym ich skuteczność. Poznają specyfikę funkcjonowania banku i wypracowują skuteczne metody wzrostu wyniku finansowego.

Dzięki grze:

 • uczestnicy zyskują wiedzę z zakresu bankowości,
 • uczestnicy potrafią analizować aktywa i pasywa banku,
 • jasne i użyteczne w praktyce stają się pojęcia takie jak: rating kredytowy, refinansowanie, zarządzanie ryzykiem oraz wskaźniki rentowności, typowe dla banku;
 • uczestnicy poznają usługi finansowe oraz potrafią planować płynność finansową banku,
 • uczestnicy wypracowują strategię zatrudniania personelu w banku,
 • jest szansa uczestniczenia w szkoleniu opartym na modułowej i elastycznej symulacji, przez co zdobywanie wiedzy bankowej staje się przyjemnością,
 • pozyskana wiedza jest silnie ugruntowana – nauczanie na bazie doświadczania daje najlepsze rezultaty.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jak ustalać płynność finansową banku?
 • Co oznaczają wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Co oznaczają pojęcia takie jak: rating kredytowy, refinansowanie, zarządzanie ryzykiem i jak z nich korzystać?
 • Ile powinniśmy zainwestować w marketing i w dystrybucję?
 • Jak silnie powinna zostać rozbudowana sieć filii banku?
 • Których kredytów udzielić?
 • Ilu pracowników zatrudnić?
 • Czy powinniśmy uruchomić usługi finansowe banku?
 • Jaką dodatkową działalnością mógłby zająć się bank?

Grupa docelowa:

 • Pracownicy banków,
 • Studenci bankowości,
 • Praktykanci.

Metody:

 • Wykład interaktywny,
 • Dyskusja panelowa,
 • Praca samodzielna,
 • Praca grupowa,
 • Prezentacja,
 • Odgrywanie ról.

Czas trwania: 2-3 dni