Gry szkoleniowe

Gry SzkolenioweGry szkoleniowe są narzędziem edukacyjnym cechującym się otwartym algorytmem, który pozwala uczestnikom na podejmowanie decyzji i sprawdzanie w praktyce swoich kompetencji biznesowych i interpersonalnych. Atrakcyjna forma, ciekawa fabuła i dobrze przemyślana strategia gry decydują o jej wysokiej skuteczności. Gra szkoleniowa przełamuje stereotypowe pojmowanie szkolenia: angażuje uczestników do współpracy i rywalizacji, kształtuje umiejętność pracy w grupie, negocjacji, znajdowania kompromisów, obrony własnych racji.

Gry szkoleniowe odnoszą się do realiów pracy i opierają się na konkretnych przykładach, dzięki czemu osoby szkolone mają szansę zweryfikować swoje nawyki. Aktywizujący przebieg zajęć, jaki proponują tego typu szkolenia, mobilizuje wszystkich graczy do działania. Rozgrywka umożliwia wdrażanie nowych, dotąd niewykorzystywanych w realnym przedsiębiorstwie, rozwiązań. Gracze stosują je w symulowanej rzeczywistości, by przenosić potem gotowe koncepcje na grunt swojej pracy. Ocena słuszności tych rozwiązań pozwala uczestnikom zbudować strategię i obliczyć jej opłacalność.

Gry szkoleniowe uczą także kreatywnego myślenia, szukania nowych rozwiązań, podejmowania decyzji oraz radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Jak wykazują badania, to, czego sami doświadczymy, zapamiętujemy prawie w 90%. Dla porównania: z tego co usłyszymy (np. na wykładzie), jesteśmy w stanie przyswoić jedynie ok. 30 %.

O efektywności gier w procesie szkolenia decyduje nieduże obciążenie pamięci, przy jednoczesnym nacisku na zastosowanie wiedzy w praktyce. Dzięki interesującej formie gry, przyswojenie wiedzy jest szybkie i efektywne. Szkolenie z użyciem gier pozwala na skuteczne wyeliminowanie błędów w praktyce.

Wybierz kategorię gier, która najbardziej Cię interesuje:

 Gry Szkoleniowe z Komunikacji Gry Szkoleniowe z NegocjacjiGry Szkoleniowe z Współpracy w GrupieGry Szkoleniowe ze Sprzedaży