Akademia menedżera

Projekt szkoleń akademia menedżera jest programem rozwoju kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej oraz kompleksową ofertą ich kształcenia.

Propozycje programów szkoleniowych gwarantują optymalny wybór i indywidualne podejście dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz uczestników szkoleń.

W ramach prowadzonej akademii menedżera programy szkoleń są:

 • prowadzone na różnych poziomach zaawansowania
 • indywidualnie dobierane do potrzeb organizacji
 • dopasowane do grupy uczestników
 • wyspecjalizowane branżowo
 • prowadzone przez trenerów – praktyków w obszarze zarządzania
 • zestawiane w cykl szkoleń według potrzeb organizacji

(Każdy projekt szkoleniowy jest przygotowywany indywidualnie według potrzeb organizacji. Propozycje zawarte w tym materiale są przykładową możliwością kształcenia kadry menedżerskiej.)

 

Akademia menedżera to proces, który zapewnia najwyższą efektywność prowadzonych przez nas projektów szkoleniowych. Programy szkoleniowe są zawsze indywidualnie dopasowane do specyfiki firmy, branży, potrzeb organizacji i uczestników. Optymalny dobór metod kształcenia i tematyki, poprzedzony właściwą identyfikacją potrzeb, jest kluczowy dla osiągnięcia efektywności szkoleń oraz wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę. Rozwijając kompetencje kadry menedżerskiej działamy w czterech obszarach:

Szkolenia Menedżerów

Obszary szkoleń:

 • gry i symulacje biznesowe
 • zarządzanie i przywództwo
 • rozwój menedżerski
 • marketing i sprzedaż

Gry i symulacje biznesowe

Warsztaty Menedżerskie prowadzone w oparciu o Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne uwzględniające specyfikę branży.

Planszowe Symulacje i Gry strategiczne bazują na rzeczywistych przykładach organizacji, a uczestnicy biorą udział w symulacji, opartej na zarządzaniu konkretną firmą. Podstawowym celem gier i symulacji jest  doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej. Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, że efektywność treningu jest znacznie wyższa niż podczas tradycyjnej metody nauczania. Uczestnicy mają możliwość opracowania strategii działania firmy, poznania metod podwyższania rentowności własnego przedsiębiorstwa oraz przetestowania wypracowanych rozwiązań i sprawdzenia, jak to, co wykreują wpłynie na bieżącą działalność firmy – tym samym zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie i sprawdzają ją w praktyce.

Strategiczne gry i planszowe symulacje biznesu znajdują zastosowanie:

 • jako samodzielny trening rozwijający określone kompetencje pracowników
 • jako element integracyjny – budowanie zespołów, współpraca, realizacja wspólnych celów
 • jako element metodologii assessment/development center
 • jako element szkoleń z obszaru zarządzania strategicznego i przywództwa
 • jako element szkoleń z zarządzania sprzedażą
 • jako element szkoleń z obszaru zarządzania personelem
 • jako element szkoleń z obszaru sprzedaży i negocjacji
 • jako element ścieżki rozwoju przyszłej kadry menedżerskiej

Wybierz grę i symulację dla swojej organizacji!

 • Factory™ – efektywne zarządzanie w firmie produkcyjnej i handlowej
 • Profit Pilot™ – efektywne zarządzanie sprzedażą i rynkiem
 • Leadership™ – efektywne zarządzanie strategiczne i operacyjne
 • Retail Manager™ – efektywne zarządzanie placówką handlową
 • Warehouse™ – efektywne zarządzanie dystrybucją
 • Project Manager™ – efektywne prowadzenie projektów
 • Wasser Marsch™ – efektywne budowanie zespołów projektowych
 • Service World™ – efektywne zarządzanie w firmie usługowej
 • Car World™ – efektywne zarządzanie sprzedażą i siecią dilerską
 • Global Factory™ – efektywne zarządzanie firmą na rynku konkurencji
 • Sales Activity™ – efektywny proces sprzedaży i negocjacji

Zarządzanie i przywództwo

Proponowana tematyka szkoleń:

 • przywództwo i budowanie autorytetu
 • zarządzanie pracą zespołu
 • zarządzanie przez cele przedsiębiorstwa
 • zarządzanie efektywnością pracowników
 • zarządzanie sytuacyjne
 • menedżer w roli coacha
 • motywowanie do zwiększania efektywności
 • zarządzanie zmianą
 • zarządzanie projektem
 • prowadzenie spotkań z pracownikami i techniki rozmów

Rozwój menedżerski

Proponowana tematyka szkoleń:

 • działania menedżera i ich wpływ na rentowność przedsiębiorstwa
 • zarządzanie własną efektywnością menedżerską
 • wartości firmowe i postawa menedżerska
 • efektywne komunikowanie się szefa
 • efektywna współpraca z innymi
 • rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • asertywność menedżerska
 • autoprezentacja i wizerunek menedżera
 • prowadzenie wystąpień i prezentacji
 • organizacja pracy i zarządzanie czasem

Marketing i sprzedaż

Proponowana tematyka szkoleń:

 • organizacja sprzedaży i rynku
 • zarządzanie sprzedażą i jej efektywnością
 • coaching własnej grupy sprzedażowej
 • key account management
 • negocjacje b2b
 • marketing
 • merchandising
 • finanse dla nie finansistów