Budowanie relacji z Klientem – Typologia

Ramowy program usługi

Umiejętności zaangażowania w obsługę klienta:

 1. Oczekiwania Banku w zakresie obsługi klienta
 2. Modele i postawy w obsłudze klienta
 3. Osobiste cele do realizacji w Firmie – źródła motywacji wewnętrznej
 4. Zadania i wyzwania stojące w ramach obsługi klienta
 5. Aktywne reagowanie na potrzeby klienta
 6. Model proaktywności w obsłudze klienta
 7. Rzetelne przekazywanie wszystkich informacji klientowi podczas spotkania

Umiejętności indywidualnego podejścia do klienta:

 1. Przygotowanie materiałów informacyjnych dla klienta
 2. Fundament rozmowy z klientem
 3. Proponowanie korzystnych, indywidualnych rozwiązań dla klienta

Umiejętności prowadzenia rozmowy z klientem:

 1. Poznanie i zrozumienie potrzeb klienta:
 2. Wypracowanie i prezentacja rozwiązania:
 3.  Uwzględnienie trosk klienta:

Umiejętności brania odpowiedzialności za obsługę klienta:

 1. Dotrzymywanie złożonych obietnic wobec klienta
 2. Potrzymanie relacji z klientem
 3. Odpowiedzialność  za przyjętą sprawę – pilotowanie jej

Umiejętności wykorzystania zasady Zwycięzca – Zwycięzca w obsłudze klienta:

Reguły postępowania:

 1. Wiedza i rozumienie, jakie interesy chcemy jako bank osiągnąć we współpracy z danym klientem w określonej sytuacji
 2. Poprawne zrozumienie, a jeśli to potrzebne, pomoc klientowi jasno wyartykułować jego potrzeby związane z określoną sytuacją
 3. Rozumienie, że  to na mnie, jako pracowniku banku, ciąży odpowiedzialność w znalezieniu i zaproponowaniu najlepszego rozwiązania, zarówno dla klienta, jak i dla banku.
 4. Pokazanie klientowi, że rozumiemy i kierujemy się jego potrzebami.
 5. W sytuacjach gdy pewnych zagadnień nie da się załatwić, zgodnie z oczekiwaniami klienta, dbamy o to, żeby go poinformować i w razie potrzeby dokładnie uzasadnić, dlaczego mamy do czynienia z takim problemem. W miarę możliwości banku określamy i proponujemy inne rozwiązania.
 6. Kontakty z klientami, nawet te najtrudniejsze jak np. reklamacje, traktujemy  jako okazję do życzliwej, owocnej współpracy.

Typologia klienta:

 • proces komunikacji interpersonalnej w kontaktach z klientami
 • komunikacja werbalna i niewerbalna
 • zasady osobistych „public relations”

Oddziaływanie na klienta:

 1.  jak tworzyć atmosferę wiarygodności i zaufania?
 2. rola pierwszego wrażenia
 3.  kultura kontaktu interpersonalnego
 4. określenie własnej roli w procesie obsługi klienta
 5. kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy
 6. oczekiwania firmy w zakresie obsługi klienta

Typologia klienta i umiejętność dostosowania się:

 • umiejętność słuchania  klienta
 • interpretacja wypowiedzi klienta
 • przewodnik po technikach werbalnego oddziaływania na rozmówcę.
 • znaczenie używanego słownictwa
 • kto jest naszym klientem? – co bym zrobił, gdybym był na miejscu klienta?
 • 100 klientów – 100 typów – jak rozpoznać interesy klienta?
 • typy klientów i ich  identyfikacja
 •  identyfikacja zachowań charakterystycznych dla danego typu klienta
 •  kierowanie rozmową z określonym typem klienta
 •  wywieranie wpływu na określony typ klienta
 •  sposoby radzenia sobie z różnymi typami klientów
 • typologia potrzeb klientów
 •  typologia motywów kupna w zależności od typu klienta
 • określanie strategii działania i budowanie relacji w okresie krótko i długoterminowym wobec poszczególnych typów klientów
 • szczególne uwarunkowania rozmowy handlowej z określonym typem klienta
 • mów to co inni chcą usłyszeć – prezentacja dostosowana do typu klienta