Wystąpienia publiczne – prezentacje, zebrania, spotkania

     Ramowy program usługi

 • werbalne wyrażanie emocji
 • znaczenie sygnałów werbalnych
 • sztuka skutecznej argumentacji
 • rola percepcji interpersonalnej
 • sztuka zadawania pytań i parafrazowania
 • zestawy pytań i rodzaje pytań
 • niewerbalne wyrażanie emocji
 • znaczenie sygnałów niewerbalnych
 • wzmacnianie przekazu werbalnego mową ciała
 • zasady osobistych „public relations”
 • oddziaływania perswazyjne
 • komunikaty perswazyjne
 • presja i manipulacja – jak sobie z nimi efektywnie radzić?
 • doskonalenie umiejętności wypowiedzi
 • zasady informacji zwrotnych
 • struktura wypowiedzi
 • struktura budowania myśli: mind map
 • czynniki motywujące słuchaczy – schemat miak

Prowadzenie  zebrań, spotkań, prezentacji

 • zasady, rodzaje, struktury, techniki
 • dynamika grupy
 • technika burzy mózgów i jej warianty

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności prowadzenia spotkań oraz prezentacji publicznych wg programu szkolenia