Car World™

Symulacje Biznesowe Car World

Car WorldTM to symulacja dealerskiej sieci sprzedaży samochodów lub pojedynczego salonu sprzedaży.

Po co grać?
Celem gry jest wypracowanie praktycznych rozwiązań prowadzących do podniesienia rentowności salonu samochodowego.

Przebieg gry:

Symulacja obejmuje dwie rundy. Każda runda ma na celu optymalizację wyników sprzedaży. W pierwszej nie zostają osiągnięte zadowalające cele. Uczestnicy dyskutują o tym, w jaki sposób można polepszyć wydajność pracy salonu i tym samym zysk ze sprzedaży. Zastanawiają się również, jak sami pracownicy salonu mogą wpłynąć na wzrost zyskowności firmy. Uczestnicy proponują rozwiązania, które zostaną wdrożone w drugim etapie symulacji. Podczas przebiegu gry widoczne stają się związki pomiędzy konkretnymi działaniami, a ich wpływem na końcowy rezultat.

Dzięki grze:

  • uczestnicy poznają podstawy branżowo-gospodarcze działania salonu sprzedaży samochodów,
  • wzmocnione zostanie przedsiębiorcze myślenie skupione wokół maksymalizacji rentowności przedsiębiorstwa,
  • zdefiniowane zostaną konkretne metody służące do zwiększania sprzedaży w salonie samochodowym,
  • sprzedaż zacznie być postrzegana jako narzędzie do generowania przychodów, a nie dawania rabatów,
  • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy.

Grupa docelowa:

  • Kadra zarządzająca i pracownicy salonu sprzedaży samochodów
  • Pracownicy administracji
  • Serwisanci
  • Pracownicy zarządzający siecią salonów dealerskich z ramienia centrali firmy

Czas trwania: 2 dni