Programy szkoleniowe

Szkolenia menedżerskie

 • Tworzenie i rozwój zespołu,
 • Efektywna organizacja czasu pracy,
 • Kierowanie przez motywację,
 • Autoprezentacja menedżera,
 • Komunikacja w zarządzaniu,
 • Organizacja i zarządzanie sprzedażą,
 • Zarządzanie projektami,
 • Rekrutacja i selekcja personelu,
 • Zarządzanie zespołem,
 • Zarządzanie przez cele organizacji,
 • Asertywność w pracy menedżera,
 • Wystąpienia publiczne i prezentacje,
 • Zarządzanie zmianą,
 • Strategiczne myślenie,
 • Okresowa ocena pracownika,
 • Strategie negocjacyjne,
 • Menedżer w roli coach’a,
 • Typy i techniki rozmów z pracownikami,
 • Prowadzenie spotkań z pracownikami.

Szkolenia sprzedażowe

 • Komunikacja z klientem,
 • Profesjonalna obsługa klienta,
 • Rozmowa handlowa,
 • Kreowanie relacji w sprzedaży,
 • Zarządzanie strategicznym klientem,
 • Prowadzenie efektywnej prezentacji,
 • Techniki sprzedaży,
 • Trudne sytuacje z klientami,
 • Obsługa telefoniczna klienta,
 • Negocjacje handlowe poziom I,
 • Negocjacje handlowe poziom II,
 • Model sprzedaży AIDA,
 • Serwis i obsługa reklamacji,
 • Sprzedaż wiązana produktów – upselling,
 • Merchandising i marketing w pracy handlowca – FMCG
 • Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych.

Szkolenia specjalistyczne

 • Szkolenie stanowiskowe,
 • Coaching handlowców,
 • Coaching kadry menedżerskiej,
 • Train the Trainer,
 • Techniki kreatywnego myślenia,
 • Twórcze rozwiązywanie problemów
 • Komunikacja z klientem,
 • Profesjonalna obsługa klienta,
 • Rozmowa handlowa,
 • Kreowanie relacji w sprzedaży,
 • Zarządzanie strategicznym klientem,
 • Organizacja czasu pracy handlowca,
 • Prowadzenie efektywnej prezentacji,
 • Typologia klientów i strategie postępowania,
 • Sprzedaż przez telefon,
 • Techniki sprzedaży,
 • Wywieranie wpływu,
 • Asertywność w pracy handlowca,
 • Trudne sytuacje z klientami,
 • Obsługa telefoniczna klienta,
 • Negocjacje handlowe poziom I,
 • Negocjacje handlowe poziom II,
 • Trening wydajności,
 • Strategiczna symulacja rynkowa,
 • Techniki przejmowania klientów konkurencji,
 • Model sprzedaży AIDA,
 • Automotywacja handlowca,
 • Serwis i obsługa reklamacji,
 • Sprzedaż wiązana produktów – upselling,
 • Analiza i segmentacja rynku odbiorców,
 • Merchandising i marketing w pracy handlowca,
 • Warsztat doskonalenia umiejętności interpersonalnych,
 • Team working.