Easy Business™

Symulacje Biznesowe Easy Business

Symulacja Easy BusinessTM powstała z inicjatywy Ministerstwa Kultury Badenii – Wirtembergii i Państwowej Akademii Nauk. W tę strategiczną grę planszową gra aktualnie w Niemczech prawie 400 szkół średnich o profilu ogólnym i zawodowym.

Po co grać?
Cel gry, to przekazanie w przystępny sposób ekonomicznych podstaw prowadzenia własnej firmy.

Przebieg gry:
Symulacja Easy BusinessTM obejmuje dwa lata działalności dowolnej firmy. Podczas gry, uczestnicy podejmują decyzje biznesowe dotyczące: marketingu, sprzedaży, zakupów, logistyki i produkcji. Każdy rok zamykany jest raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowana jest rentowność przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje.

Dzięki grze:

  • ekonomiczne podstawy prowadzenia własnej firmy, do tej pory niejasne i przedstawione tylko w teorii, stają się zrozumiałe dzięki przećwiczeniu ich w praktyce,
  • uczestnicy poznają, w jaki sposób rośnie wartość produktu podczas procesu wytwarzania (od dostarczenia materiałów, aż do chwili sprzedaży),
  • proste i zrozumiałe staną się: bilans, rachunek zysków i strat, a także wskaźniki rentowności i ich wpływ na zysk operacyjny firmy,
  • jasne staną się efekty działań takich jak np: zredukowanie zapasów, czy automatyzacja procesów produkcyjnych.

Pytania, na które uczestnicy znajdą odpowiedzi w trakcie symulacji:

Ø  Jak funkcjonuje firma?

Ø  Jak obliczyć wynik finansowy firmy?

Ø  Jak wpływać na wynik finansowy firmy?

Ø  Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?

Ø  Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?

Ø  W jaki sposób racjonalizować koszty działalności?

Ø  Jak kreować własną rzeczywistość biznesową i efektywność z uwzględnieniem strategii firmy?

Ø  Jak podejmować strategiczne decyzje i móc jednocześnie przewidywać
ich konsekwencje?

Ø  Jak planować długoterminowo i przekładać te działania na bieżące funkcjonowanie firmy?

Dlaczego symulacja planszowa EasyBusinessTM :

Ø  Symulacja Easy Business™została stworzona specjalnie z myślą o osobach pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Ø  Metodologia planszowych symulacji pozwala wypróbować wiedzę teoretyczną
w praktyce. Jest to jedyne tego typu narzędzie na rynku polskim i europejskim przeznaczone dla przedsiębiorców rozpoczynających własną działalność.

Ø  Jest to narzędzie elastyczne, które może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy odbiorców i być łączone z innymi symulacjami ukierunkowanymi na konkretne branże.

Ø  Firma SHtraining jest jedynym licencjonowanym dostawcą szkoleń opartych
o symulację Easy Business™ w Polsce.  Trenerzy firmy SHtraining posiadają szeroką wiedzę merytoryczną podpartą długoletnim doświadczeniem praktycznym z dziedziny prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Grupa docelowa:

  • Przedsiębiorcy segmentu SOHO
  • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
  • Kadra zarządzająca
  • Przyszła kadra zarządzająca
  • Studenci

Czas trwania: 2 dni