Szkolenia

Wszystkie tematy szkoleniowe są realizowane w oparciu o interaktywne metody nauczania. Są to: ćwiczenia, odgrywanie ról, scenki, inscenizacje, symulacje, zajęcia praktyczne, analiza przypadków, testy, gry, dyskusje panelowe, burza mózgów, prace grupowe, praca z kamerą i dyktafonem.

Nasze szkolenia mają charakter interaktywnego treningu, który obejmuje ćwiczenia i zadania praktyczne (80%) oraz przygotowanie teoretyczne (20%). Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe w postaci podręcznika, handout’ów, a wypracowane przez siebie wnioski na flipchartach w postaci elektronicznej (tzw. protokół fotograficzny).

Każdy z uczestników otrzymuje narzędzia do bieżącego wykorzystania w pracy, tzw. ściągę. Przydatność narzędzi jest testowana przez uczestników podczas zajęć. Wszystkie ćwiczenia uwzględniają specyfikę pracy uczestników szkoleń.