Top Craft™

Wszystko co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowo-budowlanej!

Symulacje Biznesowe Top Craft

Po co grać?

Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowo-budowlanej, oraz ich wpływu na finalny wynik finansowy przedsiębiorstwa.

Opis symulacji:

Top Craft™ to planszowa symulacja stworzona z myślą o branży budowlanej. W trakcie trwania symulacji uczestnicy wcielają się w rolę kadry zarządzającą firmy budowlanej oraz zagłębiają się w podstawy i zależności gospodarcze w niej zachodzące. Uczestnicy pracują w grupach od 3 do 4 osób, jako kadra zarządzająca przez okres 2 lat podejmują decyzję, którą mają istotny wpływ na finalną pozycją firmy. Każdy rok uczestnicy zamykają  stworzonym dla swojej firmy raportem rocznym zawierającym: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów.

Symulacja ta może być dopasowana do profilu działalności firmy oraz indywidualnych potrzeb klienta.

Dzięki symulacji:

  • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników przedsiębiorstwa usługowo-budowlanego,
  • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy,
  • uczestnicy zrozumieją i rozpoznają ekonomiczne powiązania we własnym przedsiębiorstwie,
  • zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością – nauka poprzez doświadczenie.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

  • Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo usługowo-budowlane?
  • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
  • Co rozumieć pod pojęciem „raport roczny”?
  • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
  • Które wskaźniki ekonomiczne są najważniejsze i jak można  je wykorzystać w zarządzaniu przedsiębiorstwem?

Grupa docelowa:

Kadra zarządzająca, wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa budowlanego, przyszła kadra zarządzająca, przedsiębiorcy rozpoczynający działalność, pracownicy bez przygotowania ekonomicznego.

Czas trwania: 1-2 dni