Przebieg szkoleń

W trakcie realizacji szkoleń koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju kompetencji zawodowych osób szkolonych.

Nasza metodyka gwarantuje efektywny proces uczenia się, który rozpoczyna się z chwilą otrzymania przez uczestnika materiałów teoretycznych, pozwalających przygotować się do szkolenia. Dzięki temu oszczędzamy czas, który trzeba by było poświęcić na zagadnienia teoretyczne. Podczas treningu natomiast możemy koncentrować się na kształceniu pożądanych zachowań i nawyków oraz rozwoju kompetencji zawodowych.

Przyrost wiedzy podczas szkolenia badamy pre- i posttestami. Pozwala to prowadzącemu zajęcia trenerowi skoncentrować się na treściach, które wymagają największej ilości ćwiczeń. Do bieżącej kontroli procesu rozwojowego należy nadzór nad realizacją zadań wdrożeniowych, które otrzymują uczestnicy do wykonania pomiędzy poszczególnymi modułami szkoleniowymi. Omówienie stopnia realizacji zadań wdrożeniowych następuje na kolejnym szkoleniu.

Przez lata doświadczeń wypracowaliśmy własny model wdrażania nabytej na szkoleniu wiedzy w praktyce oraz ocenę stopnia jej zastosowania podczas codziennej pracy przez uczestników szkoleń. Efektywność tego modelu jest poparta wynikami, jakie uzyskują Klienci po wdrożeniu naszych projektów szkoleniowych.

Przykładowy proces szkolenia – kadra menedżerska:

MODUŁ I

 1. Zadanie wstępne dla uczestników
  • (uczestnicy otrzymują materiał teoretyczny przygotowujący do szkolenia)
 2. Test wiedzy na początku szkolenia
 3. Warsztat
 4. Test wiedzy na koniec szkolenia
 5. Zadania wdrożeniowe
  • (uczestnicy otrzymują do wykonania zadania pomiędzy poszczególnymi modułami szkoleniowymi, związane z treścią odbytego szkolenia)
 6. Monitoring zadania wdrożeniowego przez trenera
  • (np. trainer-hotline)

MODUŁ II:

 1. Zadania dla uczestników
  • (uczestnicy otrzymują materiał teoretyczny przygotowujący do kolejnego modułu szkoleniowego)
 2. Test wiedzy na początku szkolenia
 3. Omówienie realizacji zadania wdrożeniowego
 4. Warsztat
 5. Test wiedzy na koniec szkolenia
 6. Zadania wdrożeniowe
  • (uczestnicy otrzymują do wykonania zadania pomiędzy poszczególnymi modułami szkoleniowymi, związane z treścią odbytnego szkolenia)