Project Manager™

Wszystko co powinieneś wiedzieć o skutecznym zarządzaniu projektem!

Project ManagerTM to symulacja, podczas której uczestnicy uczą się zarządzania projektami. Grając, podejmują różnego rodzaju decyzje, które zazwyczaj leżą w gestii menedżera projektu. Symulacja pozwala im ocenić efekty tych decyzji z ekonomicznego punktu widzenia zarządzania projektem.

Uzupełnieniem gry planszowej Project ManagerTM jest symulacja Wasser MarschTM – zarządzanie projektem oraz tworzenie i rozwój zespołu w praktyce.

Po co grać?
-Aby przekonać się, jak ważne dla sukcesu projektu są następujące obszary:

 • prawidłowo dobrany personel,
 • rozplanowanie płynności finansowej,
 • przemyślane inwestycje,
 • odpowiednie zarządzanie ryzykiem,
 • właściwa organizacja i rozplanowanie kolejnych faz projektu.

Przebieg gry:
Podczas trwania symulacji uczestnicy muszą zmierzyć się z następującymi zagadnieniami:

 • W jaki sposób zaplanować pracę mojego zespołu projektowego, tak by była ona efektywna i wydajna?
 • Jakiego typu pracowników pod względem osobowości i kwalifikacji brakuje mi, by wesprzeć mój zespół projektowy?
 • Jakich kompetencji potrzebuję do realizacji projektu?
 • W jaki sposób oszacowuję ryzyko projektu?
 • W jaki sposób zorganizować prace projektowe?
 • W jaki sposób zaplanować i przeprowadzić projekt przez jego poszczególne fazy?
 • Jak oszacować koszty projektu i jego rentowność?

Dla uczestników symulacji zrozumiałym staje się również, jak bardzo powiązane są ze sobą wszystkie obszary firmy.

Dzięki grze:

 • uczestnicy doświadczają, jakie czynniki mają wpływ na sukces zespołu projektowego,
 • uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozpoznać wskaźniki ekonomiczne, ich wzajemne powiązania i jak dzięki nim sterować przedsiębiorstwem,
 • uczestnicy uczą się, jak przy podejmowaniu własnych decyzji nie tracić z oka ogólnego dobra firmy,
 • uczestnicy dostrzegają wyzwania, przed którymi stają firmy pracujące systemem projektowym,
 • wszyscy uczestnicy projektu doświadczają konieczności współdziałania w przedsiębiorstwie.

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie projektów,
 • Członkowie zespołów projektowych
 • Kadra zarządzająca zlecająca projekty

Czas trwania: 2 dni