ODS – zewnętrzny dział szkoleń

Proces ODS

ODS czyli Outsourcing Działu Szkoleń to długofalowa relacja, która zapewnia najwyższą efektywność prowadzonych przez nas projektów szkoleniowych. Dostarczane przez nas usługi szkoleniowe są zawsze indywidualnie dopasowane do specyfiki firmy, branży, potrzeb organizacji i uczestników. Kluczowym elementem jest ścisła współpraca z Państwem zapewniająca optymalny dobór metod kształcenia i tematyki poprzedzonych przez nas szkoleń. Właściwa identyfikacją potrzeb to podstawowy warunek osiągnięcia efektywności szkoleń oraz wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę. Rozwijając kompetencje kadry menedżerskiej i pracowników firmy jako zewnętrzny dział szkoleń działamy w czterech obszarach:

Szkolenia ODSObszary ODS

ODS jest projektem  świadczenia usług szkoleniowych na zasadach zewnętrznego działu szkoleń. Obszary w ramach których proponujemy współpracę:

 • Krótko – i długoterminowe planowanie rozwoju pracowników wszystkich szczebli organizacji
 • Bieżące określenie potrzeb szkoleniowych
 • Dobieranie metod i tworzenie koncepcji szkoleniowych
 • Bieżące reagowanie na potrzeby organizacji
 • Tworzenie i realizowanie standardów firmowych
 • Badanie efektywności prowadzonych szkoleń
 • Wsparcie pracowników w indywidualnym rozwoju
 • Systemowe kształcenie pracowników na wszystkich szczeblach organizacji
 • Współudział w bieżącej ocenie kompetencji pracowników
 • Planowanie ścieżek kariery i wewnętrzna rekrutacja – Development Center
 • Gry i symulacje biznesowe – dostęp do licencjonowanych programów szkoleniowych
 • Rozwój menedżerski
 • Rozwój pracowników sprzedaży
 • Rozwój pracowników  wsparcia sprzedaży
 • Rozwój pracowników administracji
Zakres usług Komentarz
Prowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych i merytoryczne opracowanie materiałów szkoleniowych, koncepcji szkoleń i programów szkoleniowych oraz całościowego systemu rozwoju pracowników na wszystkich szczeblach organizacji. Metodyka do ustalenia. Pełny dostęp do wiedzy i know-how szkoleniowego. Szeroki wachlarz tematyki szkoleniowej.
Prowadzenie dokumentacji szkoleniowej (zaproszenia na szkolenia, listy obecności, wydawane certyfikaty, arkusze oceny szkolenia, zestawiania wyników testów przyrostu wiedzy i inne dokumenty) oraz bazy danych uczestników szkoleń. Prowadzone według standardów korporacji i indywidualnych ustaleń.
Przeprowadzanie szkoleń, warsztatów i coachingów. Koordynacja terminów szkoleniowych i monitoring działań szkoleniowych. Ilość dni dostępności w miesiącu oraz ilość trenerów współpracujących do ustalenia.
Opracowanie, wdrożenie i koordynacja metod ewaluacji szkoleń miękkich np. pre i post testy, zadania wdrożeniowe, trainer-hotline, karty oceny kompetencji uczestników szkoleń, indywidualne plany rozwoju uczestników szkoleń, raporty poszkoleniowe itp. Szczegółowy zakres działań do ustalenia.
Organizacja ośrodków szkoleniowych i ich rezerwacja, kontrola jakości i płatności. Przygotowanie materiałów szkoleniowych do druku, zdawanie do drukarni, kontrola i odbiór. Zakres prac organizacyjno-logistycznych do ustalenia.
Inne działania szkoleniowo-doradcze np. wdrożenie zasad coachingu, wystandaryzowanie zasad szkoleń i coachingu, opracowanie narzędzi do oceny pracowników, opracowanie narzędzi motywacyjnych, prowadzenie development center itp. Możliwość korzystania ze wszystkich usług doradczo szkoleniowych w ramach podpisanej umowy.

ODS – tylko korzyści!

Co zyskuje Twoja organizacja decydując się na Outsourcing Działu Szkoleń?

 • pozwalamy skupić się na kluczowych dla firmy zadaniach, co wpływa na jej wydajność
 • gwarantujemy oszczędności, bo nie inwestujesz w pracowników i w technologie
 • redukujemy koszty nawet do ponad 60%
 • zapewniamy najwyższy poziom usług, bo specjalizujemy się w danych dziedzinach
 • masz możliwość korzystania z usług ekspertów o dużym doświadczeniu i fachowości, których zatrudnienie byłoby zbyt drogie i nieracjonalne
 • specjalista skierowany do współpracy korzysta z całej wiedzy zgromadzonej w naszej firmie oraz z porad innych ekspertów;
 • koncentrujemy się na funkcjach biznesowych Twojej organizacji, bieżących potrzebach operacyjnych i strategii
 • współpraca z nami jest związana z efektywniejszym wykorzystaniem czasu – świadczymy usługi tylko wówczas, gdy są rzeczywiście potrzebne – rozwiązanie to powoduje nie tylko redukcję kosztów, ale i ryzyka     związanego z poszukiwaniem i zatrudnieniem własnych specjalistów.