Budowanie zespołu

Ramowy program usługi

 • praca indywidualna a zespołowa: zalety i wady
 • komunikacja w zespole
 • stereotypy: jak spostrzegasz innych? jak jesteś postrzegany przez innych?
 • zasada samospełniającej się przepowiedni
 • zachowania wspierające i hamujące pracę zespołu
 • kultura współpracy – przestrzeganie ustalonych reguł
 • osiąganie efektu synergii
 • osiągnięcia własne a osiągnięcia zespołu
 •  korzyści i trudności wynikające z pracy zespołowej
 •  identyfikacja ról w zespole
 • diagnoza sytuacji w zespole
 • dynamika zespołu
 • cechy efektywnych zespołów
 •  rozwijanie zespołu
 • motywowanie zespołu do efektywnej pracy
 • formułowanie celów dla zespołu
 • podział zadań w zespole

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu budowania zespołu wg programu szkolenia.

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.