City Management™

Symulacje Biznesowe City Management

Zarządzanie miastem w praktyce!

Symulacja City ManagementTM, przygotowuje pracowników i osoby decyzyjne zarządu miejskiego do administrowania miastem.

Po co grać?
Celem gry jest poznanie zasad zarządzania jednostką miejską ze szczególnym uwzględnieniem aspektów finansowych takich jak: kształtowanie ceny produktu, budżetowanie, wskaźniki rentowności, kontroling i sprawozdawczość

Przebieg gry:

Uczestnicy decydują (w grupach 3-4 osobowych) o finansowym i gospodarczym rozwoju miasta. Symulacja obejmuje trzy lata, podczas których grający nie tylko zarządzają miastem, ale również uczą się metodyki administracji, zarówno w sposób klasyczny jak i nowoczesny.
Pierwszy rok symulacji rozpoczyna się zaplanowaniem i rozdysponowaniem budżetu. W drugim roku do symulacji wprowadza się podwójny system księgowania, który konfrontowany jest z systemem pojedynczego księgowania (m.in. wycena majątku miasta i przedstawienie spadku wartości). W ostatniej fazie symulacji na podstawie podwójnego księgowania zostaje sporządzony rachunek kosztów i efektywności. Uczestnicy poznają podstawowe zasady obliczania łącznych kosztów w podziale na tzw. centra kosztów (koszty wydziałowe), a także procedurę obliczania obrotów wewnętrznych.
Przy okazji przebiegu gry, zostają obrazowo wytłumaczone relacje zachodzące pomiędzy niezbędnymi instrumentami współczesnego modelu zarządzania.

Dzięki grze:

 • Uczestnicy zrozumieją system podwójnego księgowania oraz rachunku kosztów i efektywności;
 • Wzmocnione zostanie przedsiębiorcze myślenie wśród pracowników magistratu;
 • Uczestnicy będą bardziej wrażliwi na nowoczesne aspekty administracji miasta;

Pytania na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jakie są podstawowe ekonomiczne aspekty zarządzania miastem?
 • W jaki sposób wykorzystać nowoczesne narzędzia administracyjne w rozwiązywaniu typowych problemów w zarządzaniu miastem, takich jak np. mniejsze przychody miasta z tytułu podatków?
 • Co rozumiemy pod pojęciem podwójnego księgowania, czyli czym jest rachunek zysków i strat oraz bilans?
 • Czym różni się system podwójnego księgowania od pojedynczego?
 • W jaki sposób system podwójnego księgowania przekłada się na zarządzanie miastem?
 • Jak funkcjonuje rachunek kosztów i efektywności w zarządzaniu miastem?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządu miejskiego
 • Specjaliści, serwisanci i pracownicy administracyjni Urzędu Miasta
 • Członkowie Rady Miasta
 • Studenci administracji

Czas trwania: 2 dni