Immobilien Profi™

Symulacje Biznesowe Immobillien Profit

Zostań ekspertem w branży nieruchomości!

Gra planszowa Immobilien ProfiTM symuluje zagadnienia finansowe i makroekonomiczne agencji zarządzania nieruchomościami.

Po co grać?
Dzięki symulacji uczestnicy poznają podstawowe zasady zarządzania firmą w branży nieruchomości.

Przebieg gry: Podczas trwania symulacji specyficzne dla tej branży zagadnienia stają się dla uczestników logiczne i zrozumiałe. Symulacja planszowa obejmuje 2 okresy, podczas których uczestnicy administrują swoim portfelem nieruchomości. W czasie trwania symulacji, uczestnicy obserwują zdarzenia i działania, jakie mają miejsce w autentycznych agencjach, a także gospodarcze efekty tych posunięć.
Doskonałym uzupełnieniem symulacji jest interaktywny wykład przybliżający podstawy ekonomiczne charakterystyczne dla branży nieruchomości.
Ten rodzaj ćwiczeń uaktywnia uczestników i zachęca ich do samodzielnego podejmowania decyzji w typowych obszarach firmy, zajmującej się zarządzaniem i sprzedażą nieruchomościami, takich jak: budowa, wynajem, konserwacja, restrukturyzacja, sprzedaż, administracja, pośrednictwo w obrocie. Jednocześnie pokazuje konsekwencje podjętych przez uczestników decyzji oraz ich wpływ na zysk przedsiębiorstwa.

Dzięki grze:

  • uczestnicy poznają metodologię wyliczania rachunku zysków i strat oraz bilansu,
  • znaczenie pojęć takich jak płynność finansowa, przepływ gotówki, wskaźniki rentowności, czy inwestycje stanie się oczywiste,
  • metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie gry:

  • Jak funkcjonuje firma w branży nieruchomości?
  • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
  • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
  • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?

Grupa docelowa:

  • Kadra zarządzająca
  • Pracownicy serwisowi i administracyjni
  • Studiujący zarządzanie nieruchomościami

Czas trwania: ok. 2 dni