HR manager™

HR Manager

Know-how pracownika zalicza się coraz częściej do czynników warunkujących konkurencyjność przedsiębiorstwa. Celem tej gry jest pozyskiwanie najlepszych pracowników oraz ich utrzymanie. Podobnie jak w rzeczywistości przedsiębiorstwa konkurują o kluczowych klientów i projekty.

Celem jest podniesienie rentowności i wartości przedsiębiorstwa poprzez jasno zdefiniowaną strategię. Związek pomiędzy wynikami przedsiębiorstwa i inwestycją w pozyskanie i kształcenie pracowników jest jednoznaczny.

Grupa docelowa

  • Kadra zarządzająca
  • Kadra zarządzająca i pracownicy działu personalnego
  • Agencje pracy tymczasowej

Czas:
1-2 dni

Liczba uczestników:
do 24 osób

Tworzymy Wasz Świat

BTI przygotowuje gry planszowe dostosowane do Waszych potrzeb.