Zarządzanie przez cele

Ramowy program usługi

 • funkcje a zadania menedżera w przedsiębiorstwie
 • kolo zarządzania
 • stawianie celów
 • metoda smart
 •  planowanie
 • technika alpen
 • delegowanie odpowiedzialności (zasady i techniki)
 • rozliczanie z wykonywanych zadań
 • przekazywanie komunikatów zwrotnych na temat poziomu wykonania zadania –
 • inspirowanie do zwiększenia wysiłku
 • style zarządzania
 • motywacja a kompetencja pracowników
 • rozpoznanie i indywidualne zarządzanie
 • czynności przeddecyzyjne, etapy podejmowania decyzji
 • zasady prowadzenia indywidualnych rozmów z pracownikami (pochwala, konstruktywna krytyka, informacje zwrotne)

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu zarządzania przez cele wg programu szkolenia.

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.