Global Strategy™

Symulacje Biznesowe Global Strategy

Zdobywaj ekonomiczne know-how i zwyciężaj z konkurencją!

Global StrategyTM to symulacja konkurujących ze sobą przedsiębiorstw. Gra ma na celu przybliżenie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz kształcenie przedsiębiorczego myślenia.

Po co grać?
Celem gry jest poznanie ekonomicznego know-how funkcjonowania firmy oraz wypracowanie skutecznych sposobów konkurowania na rynku.

Przebieg gry:Podczas gry na rynku konkuruje ze sobą do 6 przedsiębiorstw. Każdorazowo 3 do 6 osób wciela się w role czołowych manedżerów jednej z firm. Grupa ta ma za zadanie podwyższyć wyniki swojej firmy oraz podnieść jej znaczenie rynkowe.

Symulacja Global StrategyTM prezentuje wiele lat działania firmy. Raz do roku odbywa się przetarg, na którym przedsiębiorstwa, uprzednio złożywszy oferty, mogą pozyskać nowe zlecenia. Otrzymane zlecenia muszą jednak potem zostać terminowo dostarczone do klientów. Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Analizując powyższe wskaźniki uczestnicy doświadczają, jak duży – negatywny bądź pozytywny – wpływ na rozwój firmy mają podjęte przez nich strategiczne i operacyjne decyzje.

Następstwem analizy jest opracowanie strategii, celem zwiększenia zysku firmy. W kolejnych latach działania firmy uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile poprawił się zysk i jak wzrosła produktywność przedsiębiorstwa.

Dzięki grze:

 • uczestnicy doświadczają, jak duży wpływ na sukces firmy ma zarządzanie strategiczne,
 • uczestnicy dostrzegają uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów firmy: sprzedaży, R&D, produkcji, finansów,
 • uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozpoznać ekonomiczne wskaźniki i ich wzajemne powiązania oraz jak dzięki nim sterować przedsiębiorstwem,
 • uczestnicy rozpoznają możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału firmy (np. w zakresie logistyki, finansów, procesu produkcyjnego),
 • uczestnicy uczą się interpretowania budżetu oraz informacji z rynku, jak również zrozumienia finansowej struktury przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy doświadczają, jak ważne dla efektywnej współpracy są: odpowiedni podział zadań oraz sprawna komunikacja.

Grupa docelowa:

 • Osoby decyzyjne w firmie
 • Kierownicy departamentu produkcji
 • Kierownicy departamentu rozwoju
 • Kierownicy departamentów finansów i kontrolingu
 • Kierownicy departamentu sprzedaży
 • Kierownicy departamentu personalnego

Czas trwania: 2-3 dni