Power Station™

Symulacje Biznesowe Power Station

Symulacyjna gra planszowa dla dostawców energii!

Aby pozyskać klientów na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej, potrzeba zdolnych, patrzących w przyszłość, zorientowanych na potrzeby klienta, pracowników, którzy zdają sobie sprawę, że podstawą zglobalizowanej przestrzeni gospodarczej jest wartość akcji przedsiębiorstwa.

Gra Power StationTM symuluje zliberalizowany rynek energii elektrycznej. Podczas symulacji przedstawione zostają główne czynniki mające wpływ na ten rynek oraz ich wpływ na wynik firmy.

Po co grać?
Celem gry jest poznanie ekonomicznych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa energetycznego oraz nowych zasad funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Nowe zasady implikują zmiany w obrębie przedsiębiorstwa: nowi oferenci, spadek cen, utrata klientów, a także rozdział działalności w zakresie przesyłu i dystrybucji od pozostałych rodzajów działalności konkurencyjnej.

Przebieg gry:
Uczestnicy prowadzą przez jeden dzień przedsiębiorstwo dostarczające energię elektryczną odbiorcom końcowym, a efektywność ich pracy mierzona jest wartością dla akcjonariuszy (Shareholder Value).

Dzięki grze:

 • zrozumiałe z punktu widzenia działalności firmy staną się pojęcia takie jak: presja kosztów i presja rentowności,
 • uczestnicy poznają ekonomiczne wskaźniki funkcjonowania przedsiębiorstwa,
 • każdy z uczestników zrozumie, jaki wpływ ma jego codzienna praca na wynik finansowy firmy oraz jej przyszłość,
 • decyzje podejmowane w przedsiębiorstwie staną się bardziej zrozumiałe,
 • jasne i zrozumiałe staną się pojęcia ekonomiczne, związane z podwyższaniem rentowności przedsiębiorstwa energetycznego,
 • wydajność i rentowność przedsiębiorstwa będzie rozumiana w kontekście konkretnych decyzji, popartych wyliczeniami zysków i strat.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie gry:

 • Jak funkcjonuje przedsiębiorstwo energetyczne?
 • Jak obliczyć wynik finansowy przedsiębiorstwa energetycznego?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób zmiany na rynku energii elektrycznej kształtują zmiany w przedsiębiorstwie?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca zakładów energetycznych,
 • Pracownicy zakładów energetycznych.

Czas trwania: 2 dni