Hotel Manager™

Symulacje Biznesowe Hotel Manager

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu hotelu!

Gra Hotel Manager symuluje zarządzanie hotelem oraz pozwala opracować strategię działania firmy, skoncentrowaną na podwyższaniu wyniku finansowego

Po co grać?
Dzięki tej symulacji uczestnicy mają szansę poznania ekonomicznych aspektów zarządzania hotelem oraz wypracowania praktycznych rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności prowadzonej placówki.

Przebieg gry:
Uczestnicy poznają najważniejsze obszary generujące dochody hotelu. Obok wynajmowania pokoi oraz dodatkowych opłat takich jak minibarek czy kablówka, uwzględnia się również dochody z usług gastronomicznych, organizacji bankietów i konferencji. W formie „Profit Cents” zostają przedstawione w symulacji dochody i przyporządkowane bezpośrednie koszty. W ten sposób wprowadza się je także do rachunku pokrycia kosztów działającego hotelu.

W celu oceny rentowności prowadzonej placówki tworzy się rachunek zysków i strat oraz bilans. Dzięki prezentacji na planszy wzrostu wartości usługi (doliczenie kosztów osobowych, kosztów surowców, itp.) możliwa jest właściwa wizualizacja tego procesu, a przez to – pełniejsze zrozumienie działań w nim zawartych. Podczas trwania symulacji uczestnicy wyliczają odpowiednie wskaźniki rentowności firmy, np. zwrot z obrotu w % i zwrot z kapitału własnego w %, pozyskując w ten sposób przejrzysty obraz kondycji finansowej firmy. Oprócz wyżej wymienionych elementów, prezentowane są także wskaźniki potrzebne do sterowania działalnością operacyjną hotelu, takie jak np. średni czas rezerwacji, obłożenie klientów, czy kwota obciążenia.

Atutem symulacji jest również to, że uczestnicy mają możliwość analizy wpływu wybranych inwestycji na płynność finansową firmy. Poznają także tajniki amortyzacji – definicję i właściwości. Rozpoznane zostają strategie pozycjonowania firmy na rynku. Całość uzupełniona jest omówieniem różnych strategii sprzedaży usług hotelarskich, adekwatnie do wybranych grup docelowych.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jak funkcjonuje hotel?
 • Od czego zależy wynik finansowy hotelu?
 • Jak wpływać na wynik finansowy hotelu?
 • Co znaczy rentowność hotelu?
 • Jak podwyższać rentowność hotelu?
 • W jaki sposób analizować płynność finansową hotelu?
 • W jaki sposób sprzedawać usługi hotelarskie?
 • Kto ma wpływ na sukces finansowy hotelu?

Dzięki grze:

 • uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy zarządzania hotelem,
 • wzmacnia się myślenie przedsiębiorcze u pracowników hotelu,
 • kształtowana jest postawa zorientowana na klienta,
 • wzmacnia się komunikacja pionowa w firmie: manager – pracownik,
 • zostają zdefiniowane konkretne propozycje poprawy rentowności hotelu,
 • uczestnicy angażują się w działalność hotelu, a przez to są zmotywowani do wdrażania nowych rozwiązań w praktyce.

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca hoteli
 • Pracownicy hoteli
 • Praktykanci
 • Studenci hotelarstwa, turystyki i innych spokrewnionych kierunków
 • Przyszli przedsiębiorcy branży hotelarskiej

Czas trwania: 2 dni