Akademia firmy produkcyjnej

Projekt szkoleń AKADEMIA FIRMY PRODUKCYJNEJ jest programem rozwoju kompetencji i umiejętności oraz kompleksową ofertą kształcenia kadry menedżerskiej i pracowników firm produkcyjnych.

Propozycje programów szkoleniowych gwarantują optymalny wybór i indywidualne podejście dostosowane do specyfiki firmy produkcyjnej oraz uczestników szkoleń.

W ramach prowadzonej AKADEMII programy szkoleń są:

 • prowadzone na różnych poziomach zaawansowania
 • indywidualnie dobierane do potrzeb przedsiębiorstwa
 • dopasowane do grupy uczestników
 • wyspecjalizowane branżowo
 • prowadzone przez trenerów – praktyków
 • zestawiane w cykl szkoleń według potrzeb

Obszary szkoleń:

 • Zarządzanie
 • Umiejętności osobiste
 • Planszowe symulacje i gry strategiczne dla biznesu

Zarządzanie

Proponowana tematyka szkoleń:

 • Komunikacja szefa
 • Zarządzanie pracą zespołu
 • Zarządzanie zespołem – skuteczny lider
 • Zarządzanie przez cele przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie efektywnością pracowników
 • Zarządzanie konfliktem
 • Zarządzanie sytuacyjne
 • Menedżer w roli coacha
 • Motywowanie do zwiększania efektywności
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Zarządzanie zmianą
 • Prowadzenie spotkań z pracownikami
 • Techniki rozmów z pracownikami
 • Przeprowadzanie ocen pracowniczych
 • Asertywność w pracy menedżera
 • Autoprezentacja menedżera

Umiejętności osobiste

Proponowana tematyka szkoleń:

 • Działania pracownika i ich wpływ na rentowność przedsiębiorstwa – Faktory™
 • Rentowność przedsiębiorstwa a zarządzania własną efektywnością – Faktory™
 • Wartości firmowe i postawa w pracy
 • Efektywna współpraca z innymi
 • Efektywne komunikowanie się i praca w zespole
 • Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych
 • Organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • Asertywność we współpracy z innymi
 • Motywacja – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
 • Trening anty-stresowy

Planszowe symulacje i gry strategiczne dla biznesu

Factory™

Celem symulacji biznesowej Factory™ jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie produkcyjnej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa. Symulacja przedstawia model firmy produkcyjnej. Przez wiele lat przedsiębiorstwo prosperowało bardzo dobrze i przynosiło duże zyski. W ostatnim okresie uwarunkowania ekonomiczne zmieniły się. Głównie z powodu wzrostu konkurencji zyski firmy wyraźnie zmniejszyły się. Uczestnicy symulacji, jako zespół menedżerów jest zmuszony do działań ochronnych swojej firmy. Zadaniem jest ponowne doprowadzenie firmy do sukcesu.

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy,
 • uczestnicy dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa,
 • jasne staną się trudne konteksty makroekonomiczne, przekazywane w sposób praktyczny, a sama symulacja przebiega w atmosferze dobrej zabawy,
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa, identyfikują własną rolę w nim i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników,
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy,
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy.
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości,
 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują.

Global Factory™

Global Factory™ to symulacja konkurujących ze sobą przedsiębiorstw produkcyjnych. Gra ma na celu przybliżenie podstaw zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym oraz kształcenie przedsiębiorczego myślenia. Celem symulacji jest poznanie zasad ekonomicznego funkcjonowania firmy produkcyjnej oraz wypracowanie skutecznych sposobów konkurowania na rynku. Podczas gry na rynku konkuruje ze sobą do 6 przedsiębiorstw. Każdorazowo 3 do 6 osób wciela się w role czołowych managerów jednej z firm. Grupa ta ma za zadanie podwyższyć wyniki swojej firmy oraz podnieść jej znaczenie rynkowe.

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy doświadczają, jak duży wpływ na sukces firmy ma zarządzanie strategiczne;
 • uczestnicy dostrzegają uwarunkowania rozwoju kluczowych obszarów firmy: sprzedaży, dystrybucja, produkcja, finanse, marketing, magazyn;
 • uczestnicy uczą się, w jaki sposób rozpoznać ekonomiczne wskaźniki i ich wzajemne powiązania oraz jak dzięki nim zarządzać przedsiębiorstwem;
 • uczestnicy rozpoznają możliwości pełniejszego wykorzystania potencjału firmy (np. w zakresie logistyki, finansów, procesu produkcyjnego);
 • uczestnicy uczą się interpretowania budżetu oraz informacji z rynku, jak również zrozumienia finansowej struktury przedsiębiorstwa;
 • uczestnicy doświadczają, jak ważne dla efektywnej współpracy są: odpowiedni podział zadań oraz sprawna komunikacja.

Leadership & Performance™

Leadership & Perfomance™ to symulacja, mająca na celu wspieranie całościowego myślenia przedsiębiorczego i zarządzania kompleksowymi strukturami. W tej grze symulowane jest działanie przedsiębiorstwa, które produkuje i sprzedaje samoloty. Każdy z uczestników odgrywa pewną przydzieloną mu rolę: członka zarządu, dyrektora do spraw produkcji, kierownika produkcji, dyrektora do spraw jakości, kierownika magazynu materiałów, kierownika do spraw kontroli itp. Symulacja obejmuje dwie rundy (strategiczną i operacyjną), w których opracowuje się i omawia konkretne strategie i działania, mające na celu realizację celów przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, uczestnicy analizują mocne i słabe strony firmy, ustalają preferowany styl zarządzania oraz wypracowują optymalne procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

Dzięki symulacji uczestnicy rozpoznają i opracowują warunki kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem – obok optymalizacji struktury i organizacji firmy omawiane są również następujące zagadnienia:

 • makroekonomiczne podstawy funkcjonowania firmy,
 • wdrażanie strategicznych decyzji,
 • cele firmy – krótko- i długoterminowe,
 • konflikt – definicja, korzyści i sposoby radzenia sobie w sytuacji konfliktowej,
 • działanie pod presją,
 • postępowanie w przypadku ograniczonych zasobów,
 • kreowanie relacji w strukturze hierarchicznej,
 • zarządzanie sytuacyjne,
 • optymalizacja procesów.

Project Manager™

Project Manager™ to symulacja, podczas której uczestnicy uczą się zarządzania projektami. Grając, podejmują różnego rodzaju decyzje, które zazwyczaj leżą w gestii managera projektu. Symulacja pozwala im ocenić efekty tych decyzji z ekonomicznego punktu widzenia zarządzania projektem. Uzupełnieniem gry planszowej Project Manager™ jest symulacja Wasser March™ – zarządzanie projektem oraz tworzenie i rozwój zespołów projektowych.

Dzięki grze uczestnicy doświadczają, jakie czynniki mają wpływ na sukces zespołu projektowego oraz uczą się, w jaki sposób rozpoznać wskaźniki ekonomiczne, ich wzajemne powiązania i jak dzięki nim zarządzać projektem. Uczestnicy dowiedzą się:

 • w jaki sposób zaplanować pracę zespołu projektowego, tak by była ona efektywna i wydajna?
 • jakiego typu pracowników pod względem osobowości i kwalifikacji brakuje potrzeba, by efektywnie zbudować zespół projektowy?
 • jakich kompetencji potrzebuję do realizacji projektu?
 • w jaki sposób oszacować ryzyko projektu?
 • w jaki sposób zorganizować prace projektowe?
 • w jaki sposób zaplanować i przeprowadzić projekt przez jego poszczególne fazy?
 • jak oszacować koszty projektu i jego rentowność?