Hospital™

Symulacje Biznesowe Hospital

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o efektywnym zarządzaniu placówką medyczną!

Ekonomiczne zarządzanie placówką medyczną, reakcja na problemy finansowe w sektorze opieki zdrowotnej oraz postęp technologii i zapotrzebowanie na opiekę medyczną nie muszą się wzajemnie wykluczać. Zarządzanie szpitalami oraz placówkami medycznymi, zgodne z zasadami ekonomii, stanowi podstawę dobrej opieki pacjentów oraz rentowności tych placówek. Gra symulacyjna Hospital ManagementTM powstała z myślą o wszystkich pracownikach, zatrudnionych w sektorze opieki zdrowotnej – w szczególności jednak skierowana jest do lekarzy i osób zarządzających placówkami medycznymi.

Po co grać?
Dzięki tej symulacji uczestnicy mają szansę poznania ekonomicznych aspektów zarządzania placówką medyczną oraz wypracowania praktycznych rozwiązań prowadzących do wzrostu rentowności danej placówki.

Przebieg gry:
W pierwszym etapie gry zostaje ustalony stały budżet, który ma wystarczyć na pokrycie pewnej ilości ustalonych wcześniej świadczeń medycznych.
Szpital/placówka medyczna składa się z wielu oddziałów, które niezależnie od siebie leczą pacjentów. Każdy z oddziałów posiada określoną liczbę personelu, któremu musi zostać przydzielona odpowiednia ilość obowiązków.
Głównym zadaniem uczestników symulacji jest wypracowanie praktycznych rozwiązań podziału dostępnych środków finansowych, przy założeniu, że 70% wydatków szpitala/placówki medycznej przeznaczone jest na pokrycie kosztów zatrudnienia personelu, a 30% pozostałych środków – na zakup sprzętu i potrzebnych materiałów. Podejmowane decyzje oraz działania uczestników mają doprowadzić do optymalizacji ponoszonych przez placówkę kosztów i – co się z tym wiąże ? do zwiększenia rentowności firmy.
Uczestnicy symulacji prowadzą konkretne analizy finansowe, które wyznaczają kierunek działań strategicznych w placówce medycznej.
Reasumując, uczestnicy mają możliwość doświadczenia, w jaki sposób, poprzez zastosowanie konkretnych rozwiązań strategicznych, można podwyższyć rentowność placówki medycznej oraz jak przy użyciu odpowiednich wskaźników ekonomicznych, takich jak: efektywność, czas pobytu pacjenta oraz liczba przypadków, wyrażać finalny wynik finansowy danej placówki.

Dzięki grze:

 • uczestnicy uczą się planowania kosztów placówki medycznej,
 • uczestnicy podejmują strategiczne i operacyjne decyzje, służące podwyższeniu rentowności placówki medycznej,
 • komunikacja między zarządem a personelem medycznym stanie się niezbędnym procesem sprawnie funkcjonującej placówki medycznej,
 • zostaną rozpoznane obszary koniecznych zmian w placówce medycznej.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • W jaki sposób optymalizować wydatki placówki medycznej?
 • Jak wpływać na podwyższanie rentowności placówki medycznej?
 • Co oznaczają pojęcia takie jak: stopień przydatności, czas pobytu pacjenta oraz liczba przypadków w ujęciu wyniku finansowego placówki medycznej?
 • W jaki sposób ustalać strategię działania placówki medycznej, prowadzącą do podwyższania zysków firmy?
 • Które obszary placówki medycznej należy objąć procesem zmiany, aby podwyższyć rentowność placówki medycznej? I jak tę zmianę przeprowadzać?

Grupa docelowa:

 • Kierownictwo medyczne, opiekuńcze oraz administracyjne szpitali i placówek medycznych
 • Pracownicy szpitali oraz placówek medycznych, odpowiedzialni za wdrażanie zmian w firmie

Czas trwania: 2 dni