Sales Activity™

Wszystko, co powinieneś wiedzieć, aby udoskonalić swoje kompetencje sprzedażowe!

Sales ActivityTM to symulacja, która zapewnia uczestnikom bezpieczny i jednocześnie wszechstronnie rozwijający trening umiejętności handlowych. Gra ta daje możliwość doświadczenia procesu sprzedaży, z zachowaniem realiów rynkowych.

Po co grać?
Celem gry jest doświadczenie sztuki sprzedaży w symulowanych realiach rynku, z rozpoznaniem skutecznych technik oraz wykorzystaniem dostępnych zasobów.

Dzięki grze:

 • sprzedaż stanie się procesem skupionym na korzyściach dla klienta,
 • sprzedaż zacznie być postrzegana jako całościowy proces ustalania wspólnych rozwiązań klienta i handlowca,
 • konkurenci staną się partnerami handlowymi,
 • przygotowując ofertę handlową sprzedawca weźmie pod uwagę jej wpływ na wynik finansowy swojej firmy.

Przebieg gry:

Uczestnicy podzieleni są na dwa zespoły. Pierwszy zespół odgrywa rolę klientów (kupców), pozostali uczestnicy tworzą przynajmniej dwa zespoły sprzedawców. Gra rozpoczyna się od momentu otrzymania zapytania ofertowego od klientów. Uczestnicy biorą udział we wszystkich fazach procesu sprzedaży – przygotowaniu oferty, rozmowie handlowej z klientem oraz negocjowaniu warunków umowy. Celem każdego zespołu sprzedawców jest jak najlepsze zadbanie o własne interesy, przy jednoczesnym założeniu, że każdy członek drużyny powinien działać tak, by wygrać z konkurencją na rynku.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź:

 • Jak planować sprzedaż, aby być skutecznym?
 • W jaki sposób przygotować ofertę handlową?
 • Co kupuje klient?
 • Czym są negocjacje handlowe?
 • Jak wygrać na rynku nie przegrywając relacji partnerskich z konkurencją?

Grupa docelowa:

 • Wszyscy pracownicy działu sprzedaży
 • Właściciele małych i średnich firm
 • Kadra zarządzająca i pracownicy z ogólną wiedza z zakresu sprzedaży
 • Kadra zarządzająca i pracownicy firm obsługujących klientów zewnętrznych
 • Pracownicy firm zajmujących się doradztwem podatkowym i konsultingiem
 • Pracownicy reprezentujący firmę w przetargach
 • Studenci wyższych uczelni i uczniowie szkół ekonomicznych

Czas trwania: 2 dni