Efektywna organizacja czasu pracy

Ramowy program usługi

 • skuteczny menedżer
 • zarządzanie czasem: moda czy potrzeba?
 • Jak organizować czas pracy?
 • zasady efektywnego wykorzystania czasu
 • system organizowania czasu
 • rola planowania
 • ustalanie celów
 • eliminacja „złodziei czasu”
 •  metody ustalania priorytetów
 •  analiza abc
 • zasada pareto
 •  metoda planowania i kontroli przedsięwzięć (pert i alpen)
 • czynniki ułatwiające organizację czasu pracy I realizację celów
 • notatka Jako jedna z form kwestionariusza planowania czasu
 • dobowy rytm intelektualny
 • krzywa zakłóceń
 • techniki ułatwiające koncentracje
 • techniki uruchamiające pamięć logiczną
 •  kwestionariusze planowania czasu
 • analiza efektywności pracy

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu organizacji czasu pracy wg programu szkolenia.

Grupa docelowa

Menadżerowie I pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właścicieli firm