Akademia instytucji finansowej

Projekt szkoleń akademia instytucji finansowej jest programem rozwoju kompetencji i umiejętności oraz kompleksową ofertą kształcenia kadry menedżerskiej i pracowników instytucji finansowych:

 • banków,
 • firm leasingowych,
 • firm ubezpieczeniowych,
 • funduszy inwestycyjnych,
 • spółek dystrybucyjnych produkty finansowe.

Propozycje programów szkoleniowych gwarantują optymalny wybór i indywidualne podejście dostosowane do specyfiki instytucji finansowej oraz uczestników szkoleń. W ramach prowadzonej AKADEMII programy szkoleń są:

 • prowadzone na różnych poziomach zaawansowania,
 • indywidualnie dobierane do potrzeb instytucji finansowej,
 • dopasowane do grupy uczestników,
 • wyspecjalizowane branżowo,
 • prowadzone przez trenerów z wieloletnią praktyką zawodową w instytucjach finansowych.

Obszary szkoleń:

 • zarządzanie
 • sprzedaż
 • obsługa klienta
 • symulacje biznesowe

Zarządzanie

Proponowana tematyka szkoleń:

 • zarządzanie pracą oddziału bankowego
 • zarządzanie grupami doradców klienta
 • zarządzanie przez cele
 • zarządzanie efektywnością pracowników
 • menedżer w roli coacha doradcy klienta
 • rekrutacja i selekcja doradców finansowych
 • maksymalizacja sprzedaży
 • zarządzanie sprzedażą bezpośrednią
 • wdrażanie standardów obsługi klienta
 • segmentacja rynku
 • organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • zarządzanie w organizacji zorientowanej na klienta
 • motywowanie do zwiększania efektywności

Sprzedaż

Proponowana tematyka szkoleń:

 • sprzedaż w oddziale bankowym
 • sprzedaż przez telefon
 • techniki sprzedaży produktów finansowych
 • techniki sprzedaży kredytów hipotecznych
 • rozmowa sprzedażowa z klientem
 • techniki wywierania wpływu w procesie sprzedaży
 • sprzedaż kluczowym klientów
 • negocjajce z klientem banku
 • techniki przejmowania klientów konkurencji
 • akwizycja klienta i sprzedaż produktów finansowych
 • proces sprzedaży i finalizacji umowy
 • efektywna prezentacja produktów finansowych
 • sprzedaż wiązana produktów – cross selling

Obsługa klienta

Proponowana tematyka szkoleń:

 • komunikacja z klientem
 • szybkość obsługi klienta
 • profesjonalizm w obsłudze klienta
 • autoprezentacja doradcy klienta
 • profesjonalny serwis operacyjny
 • trudne sytuacje z klientami
 • telefoniczna obsługa klienta
 • kreowanie relacji w sprzedaży
 • skuteczna współpraca z klientem wewnętrznym banku
 • posprzedażowa obsługa klienta
 • proaktywna postawa w procesie reklamacji

Symulacje biznesowe

BankEmotion™ jest symulacyjną grą planszową, która w realistyczny sposób przybliża uczestnikom podstawy zarządzania bankiem. Cel gry to przedstawienie uczestnikom podstaw zarządzania bankiem detalicznym w praktyce. Przybliżone zostaną aspekty tworzenia strategii promocji i dystrybucji produktów bankowych na konkurencyjnym rynku. Uczestnicy podczas symulacji przekładają strategię banku na działanie operacyjne.

Fit for Rating™ – gra planszowa symuluje proces rating’u przedsiębiorstwa i przekazuje podstawowe zagadnienia związane z oceną ryzyka kredytowego firmy.

Inside Retail Banking™ – to symulacja, która w sposób obrazowy pokazuje system działania banku i filii bankowych. Podczas trwania symulacji uczestnicy poznają podstawy bankowości, a dzięki metodzie symulacyjnej rozpoznają biznesowe konteksty tej działalności oraz analizują podstawowe czynniki mające wpływ na efektywne działanie sektora filii bankowych. Celem gry jest pogłębienie wiedzy z zakresu bankowości – gra jest kompaktowym i przejrzystym przedstawieniem działalności filii bankowych wraz z ich specyfiką.

Project Manager™ to symulacja, podczas której uczestnicy uczą się zarządzania projektami. Grając, podejmują różnego rodzaju decyzje, które zazwyczaj leżą w gestii managera projektu. Symulacja pozwala im ocenić efekty tych decyzji z ekonomicznego punktu widzenia zarządzania projektem. Uzupełnieniem gry planszowej Project Manager™ jest symulacja Wasser Marsch™ – tworzenie i rozwój zespołu projektowego.

Leadership & Performance™ to symulacja, mająca na celu wspieranie całościowego myślenia przedsiębiorczego i zarządzania kompleksowymi strukturami firmy. Symulacja obejmuje dwie rundy (strategiczną i operacyjną), w których opracowuje się i omawia konkretne strategie i działania, mające na celu realizację celów przedsiębiorstwa. Uczestnicy podczas symulacji analizują mocne i słabe strony firmy, ustalają preferowany styl zarządzania oraz optymalizują procesy zarządzania.

Service World™ – symulacja, która przekazuje praktyczną wiedzę z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces. Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.