Print Manager™

Symulacje Biznesowe Print Manager

Print Manager

planszowa symulacja dla przedsiębiorstw poligraficznych i medialnych.

 

Opis szkolenia:

Print Manager jest planszową symulacją, która przybliża uczestnikom strukturę działania przedsiębiorstwa poligraficznego i medialnego.

W trakcie trwania symulacji Print Manager uczestnicy wcielają się na 2-3 dni w rolę kadry zarządzającej przedsiębiorstwem biorąc aktywny udział
w rynkowej rywalizacji. Celem symulacji jest poznanie głównych procesów zachodzących w przedsiębiorstwie oraz wpływu obranej strategii na wynik finansowy i pozycję przedsiębiorstwa na rynku.

Plansza oraz materiały pomocnicze symulacji Print Manager tworzą zintegrowaną całość symulacyjną, dzięki której uczestnicy w przejrzysty sposób poznają pojęcia: przepływ wartości pieniądza i towaru.

Podczas trwania symulacji uczestnicy poznają  główne procesy oraz etapy działania przedsiębiorstwa.

Zaletą symulacji Print Manager są obiektywne oraz wymierne wyniki, dzięki którym uczestnicy mogą lepiej zrozumieć przyczyny i skutki podjętych przez nich decyzji.

 

Przebieg szkolenia:

Uczestnicy symulacji pracują w grupach 3-4 osobowych. Ich zadaniem jest zarządzanie przedsiębiorstwem z branży poligraficznej i medialnej. Przedsiębiorstwo, które dobrze prosperowało w przeszłości, znajduje się obecnie pod presją gospodarczego rozwoju. Wyzwaniem dla kadry zarządzającej jest poprowadzenie przedsiębiorstwa tak, aby w ciągu 3 lat osiągnęło sukces.

W każdym roku przedsiębiorstwo zamawia surowce, przyjmuje zlecenia, dostarcza gotowe produkty zgodnie z zamówieniem klienta, wystawia faktury, ściąga należności, opłaca koszty ogólne, koszty amortyzacji i odsetki. Na koniec każdego roku uczestnicy przygotowują bilans roczny.

Prowadzenie przedsiębiorstwa z perspektywy kadry zarządzającej daje uczestnikom nowe spojrzenie na przedsiębiorcze decyzje i metody, dzięki czemu w prosty i przejrzysty sposób uczą się funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy działania przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy poznają czynniki mające wpływ na efektywne prowadzenie działalności,
 • uczestnicy dostrzegają swój wpływ na kształtowanie zysków firmy,
 • uczestnicy poznają praktyczne zastosowanie wskaźników branży poligraficznej i medialnej,
 • uczestnicy poprzez udział w symulowanej rzeczywistości wypróbowują wiele różnych rozwiązań, nie ponosząc konsekwencji ewentualnych błędów,
 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują, umacniając przy tym prace zespołu.

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca oraz przyszła kadra zarządzająca
 • Studenci i absolwenci kierunków poligraficznych i medialnych
 • Young Professionals
 • Pracownicy z podstawowym przygotowaniem ekonomicznym
 • Pracownicy bez przygotowania ekonomicznego
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność

Czas trwania:

2-3 dni

Liczba uczestników:

9-30 osób