Warehouse™

Symulacje Biznesowe Warehouse

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o planowaniu strategii firmy handlowej/dystrybucyjnej!

WarehouseTM to planszowa symulacja, w której uczestnicy prowadzą przedsiębiorstwo handlowe i tym samym poznają podstawy ekonomiczne zarządzania tego rodzaju firmą.

Po co grać?
Gra kształtuje strategiczne planowanie kolejnych działań, których celem jest podwyższenie zysku firmy. Obserwacja skutków wdrożonych decyzji stymuluje u uczestników myślenie przyczynowo-skutkowe, dotyczące strategicznych posunięć w firmie.

Dzięki grze:

 • pojęcia ekonomiczne takie jak bilans, rachunek zysków i strat, amortyzacja etc. staną się prostymi narzędziami w planowaniu działalności firmy,
 • będzie można przewidywać konkretne zyski firmy,
 • jasne stanie się planowanie strategicznych działań w firmie, prowadzących do maksymalizacji zysków.

Przebieg gry:

Podczas symulacji WarehouseTM uczestnicy pracują w zespołach – od 3 do 5 osób. Ich zadanie polega na zarządzaniu firmą, przy założeniu, że każda decyzja pociąga za sobą określone konsekwencje, poparte bilansem oraz rachunkiem zysków i strat. Gra jest kontynuowana w dwóch sekwencjach tak, aby skonfrontować decyzje uczestników z faktycznym obrazem firmy, czyli sprawdzić, jak to, co wymyślą gracze wpłynie na kondycję finansową firmy. Gra osadzona jest w realiach, toteż zakłada zakup potrzebnych towarów, delegowanie zadań, przeprowadzenie kampanii reklamowej oraz negocjacje z dostawcami i bankami.
Każdy rok uczestnicy zamykają stworzonym dla swoich firm raportem rocznym, zawierającym: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedzi w trakcie gry:

 • Jak planować strategiczne działania firmy handlowej, aby zmaksymalizować rentowność przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób strategię przełożyć na działalność operacyjną firmy?
 • Czym jest amortyzacja i w jaki sposób określić jej wartość?
 • Czym jest firmowy raport roczny?
 • Jakie są wskaźniki rentowności firmy i w jaki sposób je wykorzystywać?
 • Czym jest przepływ gotówki i co wynika z jego analizy?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca przedsiębiorstwem handlowym
 • Wszyscy pracownicy przedsiębiorstw handlowych
 • Przyszła kadra zarządzająca

Czas trwania: 2 dni