Logistic World™

Symulacje Biznesowe Logistic World

 

Zwiększ swoje zrozumienie strategicznych decyzji w przedsiębiorstwie!

 

Symulacja planszowa Logistic World ™ przekazuje ekonomiczny know-how i wspomaga rozwój ukierunkowanego na koszty przedsiębiorczego myślenia i działania.

Po co grać?

Logistic World ™ symuluje funkcjonowanie przedsiębiorstwa logistycznego i pokazuje, za pomocą jakich środków można wywierać wpływ na rentowność przedsiębiorstwa. Zdolność logistyczna staje się obok ceny i jakości kluczowym czynnikiem decydującym o kupnie. Sprawna i przebiegająca bez zakłóceń współpraca wszystkich uczestników tego procesu jest podstawą do osiągnięcia najlepszego wyniku wydajności przy konkurencyjnych kosztach.

Opis symulacji:

Symulacja Logistic World ™ odwzorowuje w uproszczony sposób procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. Każda grupa stanowi samodzielną jednostkę Profit Center, w obrębie której uczestnicy wcielają się w rolę zarówno klienta, jak i dostawcy czy dysponenta. Dzięki temu poznają oni swoje przedsiębiorstwo z różnych, często nowych perspektyw.  Przejrzystość tego procesu umożliwia poznanie skutków własnego działania.

Podczas warsztatu uczestnicy nabędą wiedzę i umiejętności m.in. z zakresu:

 • podstaw z zakresu ekonomiki przedsiębiorstwa: rachunek zysków i strat, bilans, cashflow, wskaźniki rentowności, itd.
 • mitów związanych z ekonomiką przedsiębiorstwa
 • powiązań pomiędzy optymalizacją procesów a ekonomiką przedsiębiorstwa
 • przedsiębiorczego myślenia pracowników
 • zapoznanie z tematami takimi jak presja kosztów
 • tworzenia dostępu do kompleksowych wskaźników ekonomicznych
 • wspierania ducha zespołu i komunikacji poprzez interakcję uczestników podczas gry
 • Powstaje atmosfera przełomu- ekonomia sprawia przyjemność!

Dzięki symulacji:

 • Uczestnicy w całości rozumieją proces tworzenia wartości dodanej usługodawcy logistycznego
 • Twoi pracownicy rozumieją dźwignię zaczynając od przyjęcia zlecenia, poprzez dyspozycję, realizację zamówienia, kończąc na rozliczeniu
 • Wzmacnia się przedsiębiorcze myślenie Twoich pracowników
 • Uczestnicy entuzjastycznie wykorzystują nowo nabyte umiejętności oraz rozwijają możliwości poprawienia własnego przedsiębiorstwa

Grupa docelowa:

 • nowi pracownicy
 • pracownicy szczebla podstawowego
 • kadra zarządzająca przyszła kadra zarządzająca

Czas trwania: 1 – 2 dni