Akademia sprzedaży

Projekt szkoleń akademia sprzedaży jest programem rozwoju kompetencji i umiejętności kadry menedżerskiej zarządzającej sprzedażą i pracowników działów sprzedaży oraz kompleksową ofertą ich kształcenia. Propozycje programów szkoleniowych gwarantują optymalny wybór i indywidualne podejście dostosowane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz uczestników szkoleń.

W ramach prowadzonej akademii sprzedaży programy szkoleń są:

 • prowadzone na różnych poziomach zaawansowania
 • indywidualnie dobierane do potrzeb organizacji
 • dopasowane do grupy uczestników
 • wyspecjalizowane branżowo,
 • prowadzone przez trenerów – praktyków w obszarze sprzedaży
 • zestawiane w cykl szkoleń według potrzeb Organizacji

Akademia sprzedaży to proces, który zapewnia najwyższą efektywność prowadzonych przez nas projektów szkoleniowych. Programy szkoleniowe są zawsze indywidualnie dopasowane do specyfiki firmy, branży, potrzeb organizacji i uczestników. Optymalny dobór metod kształcenia i tematyki poprzedzony właściwą identyfikacją potrzeb jest kluczowy dla osiągnięcia efektywności szkoleń oraz wdrożenia nabytej wiedzy w praktykę. Rozwijając kompetencje zarządzania sprzedażą i sprzedaży działamy w czterech obszarach:

Szkolenia Sprzedaży

Obszary szkoleń:

 • planszowe symulacje i gry strategiczne
 • zarządzanie sprzedażą
 • obsługa klienta
 • sprzedaż i negocjacje
 • marketing i merchandising

Planszowe symulacje i gry strategiczne

Warsztaty prowadzone w oparciu o Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne uwzględniające specyfikę branży.

WYBIERZ GRĘ I SYMULACJĘ DLA SWOJEJ ORGANIZACJI!

 • Factory™ – efektywność menedżera oraz pracownika w firmie produkcyjnej i handlowej
 • Profit Pilot™ – efektywne zarządzanie sprzedażą i kreowanie własnego rynku sprzedaży
 • Global Factory™ – efektywne zarządzanie firmą i realizacja celów na rynku konkurencji
 • Sales Activity™ – efektywny proces sprzedaży i negocjacji
 • Retail Manager™ – efektywne zarządzanie i realizowanie celów placówki handlowej (sklepu)
 • Warehouse™ – efektywne zarządzanie dystrybucją i realizacja celów biznesowych
 • Service World™ – efektywne zarządzanie sprzedażą i efektywnością w firmie usługowej
 • Car World™ – efektywne zarządzanie sprzedażą i siecią dealerską
 • Project Manager™ – efektywne prowadzenie projektów
 • Wasser Marsch™ – efektywne budowanie zespołów projektowych
 • Leadership & Performance™ – przywództwo zorientowane na strategię i osiąganie celów

Zarządzanie sprzedażą

Warsztaty dla zarządzających sprzedażą prowadzone w oparciu o interaktywne metody treningowe.

Proponowana tematyka szkoleń:

 • zarządzanie zespołem sprzedaży
 • zarządzanie przez cele organizacji
 • zarządzanie i motywowanie do zwiększenia efektywności
 • stawianie celów sprzedażowych i ich rozliczanie
 • budowanie zespołów zadaniowych i organizacja pracy
 • budowanie strategii sprzedaży i celów biznesowych
 • coaching, czyli wsparcie własnej grupy sprzedażowej
 • zarządzanie sytuacją kryzysową w sprzedaży
 • efektywne spotkania z zespołem sprzedażowym
 • efektywne rozmowy indywidualne z pracownikami
 • standardy pracy działu sprzedaży
 • key account management
 • rozwój sieci sprzedaży i pozyskiwanie nowego rynku

Obsługa klienta

Warsztaty dla pracowników sprzedaży prowadzone w oparciu o inteaktywne metody treningowe.

Proponowana tematyka szkoleń:

 • komunikacja w procesie obsługi klienta
 • obsługa klienta zewnętrznego i profesjonalny serwis
 • budowanie relacji z klientami
 • standardy obsługi klienta
 • proaktywność w obsłudze klienta
 • autoprezentacja i budowanie wizerunku firmy w procesie obsługi
 • obsługa reklamacji i trudnych sytuacji
 • telefoniczna obsługa klienta
 • typologia klienta i indywidualizacja obsługi
 • savoir-vivre w obsłudze klienta
 • psychologia obsługi klienta

Sprzedaż

Warsztaty dla pracowników sprzedaży prowadzone w oparciu o inteaktywne metody treningowe.

Proponowana tematyka szkoleń:

 • efektywna rozmowa handlowa z klientem
 • techniki sprzedaży
 • wywieranie wpływu w procesie sprzedaży
 • strategie pozyskiwania nowych klientów
 • zarządzanie własną sprzedażą, rynkiem i klientami
 • key account management
 • techniki prezentacji produktów/oferty
 • radzenie sobie z obiekcjami klientów
 • sprzedaż w trudnych sytuacjach z klientami
 • typologia klientów i moderowanie rozmowy handlowej
 • sprzedaż b2b
 • techniki sprzedaży dodatkowej i wiązanej

Negocjacje

Warsztaty dla pracowników sprzedaży prowadzone w oparciu o inteaktywne metody treningowe.

 • techniki komunikacji i autoprezentacji w procesie negocjowania
 • strategie negocjacyjne
 • efektywne negocjowanie – przygotowanie i prowadzenie negocjacji
 • psychologia negocjacji
 • techniki i taktyki negocjacyjne
 • wywieranie wpływu i skuteczne przekonywanie
 • negocjacje b2b
 • negocjacje handlowe
 • negocjacje dla kupców
 • negocjacje z partnerami międzynarodowymi
 • renegocjowanie ustaleń i umów
 • windykacja należności

Marketing merchandising

Warsztaty dla pracowników sprzedaży prowadzone w oparciu o inteaktywne metody treningowe.

 • rozwój sieci sprzedaży detalicznej
 • rozwój sieci sprzedaży dystrybucyjnej
 • pozyskiwanie partnerów handlowych
 • promocja i sprzedaż produktów
 • podstawy marketingu
 • marketing usług
 • budowanie marki i wizerunku
 • merchandising w handlu detalicznym
 • merchandising – wywieranie wpływu na klienta
 • space planning (zaawansowany merchandising)
 • category management