Top Tel™

 

Wszystko co powinieneś wiedzieć o działaniu przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego!

Symulacje Biznesowe Top Tel

Po co grać?

Planszowa symulacja Top Tel™ pokazuje związki przyczynowo-skutkowe decyzji podejmowanych w przedsiębiorstwie, jak również ich wpływ na bilans oraz rachunek zysków i strat. Podczas symulacji uczestnicy uczą się jak ich własne działania mogłyby wpłynąć na zwiększenie produktywności i rentowności przedsiębiorstwa.

Opis symulacji:

Top Tel™ jest planszową symulacją przybliżającą uczestnikom strukturę działania przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego oraz czynniki mające wpływ na jego funkcjonowanie.

Uczestnicy symulacji wcielają się w rolę kadry zarządzającej a także poznają zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne procesy zachodzące w przedsiębiorstwie, które w istotny sposób wpływają na jego działalność.

W trakcie gry uczestnicy zapoznają się z działaniem przedsiębiorstwa telekomunikacyjnego m.in.: strategią rozwoju produktu, utrzymaniem i  rozwojem klienta, outsourcingiem.

Dzięki symulacji:

  • uczestnicy poznają ekonomiczne podstawy i procesy branży telekomunikacyjnej,
  • uczestnicy uczą się podejmowania decyzji mających istotny wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa,
  • uczestnicy rozwijają przedsiębiorcze myślenie,
  • uczestnicy mają szansę budować relacje z innymi uczestnikami,
  • uczestnicy doskonale się bawią a jednocześnie zdobywają tak istotną dla nich wiedzę.

Grupa docelowa:

Kadra zarządzająca, kadra niższego i średniego szczebla, pracownicy bez przygotowania handlowego, pracownicy firm telekomunikacyjnych, studenci, przedsiębiorcy rozpoczynający swoją działalność.

Czas trwania: 1 dzień