Przedsiębiorczość w zarządzaniu

Symulacje Biznesowe Factory

Podstawowym celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i umiejętności oraz kształtowania postaw z zakresu:

 • przedsiębiorczości w myśleniu i działaniu strategicznym i operacyjnym
 • efektywnego i rentownego operacyjnego działania
 • brania odpowiedzialności za zarządzanie, wynik finansowy oraz personel
 • zbudowania własnej strategii realizacji planów i zadań gwarantujących optymalną rentowność podejmowanych działań
 • optymalizację i wprowadzanie zmian prowadzących do lepszych wyników rentowności podejmowanych działań

Szkolenie kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że kadra menedżerska i pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie symulacji:

 • W jaki sposób optymalizować własne działania, być przedsiębiorczym i myśleć pro-biznesowo?
 • Jak wpływać na podwyższanie efektywności własnych działań? Jakie narzędzia w tym celu stosować?
 • Co oznaczają pojęcia ekonomiczne i jak możemy się posługiwać w praktyce wskaźnikami ekonomicznymi?
 • Jak reagować na bieżące zmiany dotyczące realizacji celów i jak je wprowadzać?
 • W jaki sposób planować działania krótkoterminowe i długoterminowe prowadzące do zrealizowania planów i jak je przekładać na działania operacyjne?
 • Jak działać efektywnie w celu realizacji strategii krótko i długoterminowych przedsiębiorstwa?
 • Jak działać efektywnie w obszarze operacyjnych zadań?

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy poznają podstawy przedsiębiorczości
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa,  identyfikują własną rolę w nim  i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników,
 • zostaną rozpoznane obszary koniecznych zmian we własnych obszarach umiejętności
 • i kompetencji  w celu realizacji strategii przedsiębiorstwa,
 • zostaną wypracowane konkretne propozycje zmian, które będzie można wdrożyć, aby zwiększyć efektywność działań i rentowność przedsiębiorstwa,
 • uczestnicy zbudują kolejność swoich działań w celu zrealizowania strategii
 • i postawionych im planów

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w przedsiębiorstwach,
 • Pracownicy bez przygotowania ekonomicznego,
 • Przyszła kadra zarządzająca – talenty,
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO,
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność,
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych, technicznych i społecznych.

Szkolenie prowadzone jest w oparciu o planszową symulację biznesu Factory™

Czas trwania: 2 dni – 16 godzin dydaktycznych