Współpraca w grupie

[custom_table]

Gra Szkoleniowa MaxCom  Gra Szkoleniowa Mars Group Decission

[/custom_table]

MAXCOMGra Szkoleniowa MaxCom

Po co grać?
Gra MaxCom to gra komunikacyjno – decyzyjna nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie.

Opis gry:
Gra MaxCom™ jest grą decyzyjną z elementami rozwiązywania problemów, nastawioną na rozwój umiejętności współpracy w grupie i budowanie orientacji na interes grupowy. Gra jest symulacją działania sieci oddziałów firmy MaxCom położonych w jednym regionie. W trakcie rozgrywki zarządcy poszczególnych oddziałów muszą ze sobą współpracować by rozwiązać jak najwięcej problemów trapiących oddziały spółki, jednocześnie osiągając przyzwoity wynik finansowy.

 

Głównym celem graczy jest poprawa kondycji spółki MaxCom. Aby to osiągnąć gracze współpracują ze sobą przez 18 miesięcy koordynując działania poszczególnych oddziałów mające na celu realizację zmian w ich działaniu, korzystnych dla spółki. Dodatkowym celem graczy jest także maksymalizacja zysku ekonomicznego spółki w trakcie 18 miesięcy oraz zadbanie o zadowolenie pracowników.

Dzięki grze:
Gra MaxCom jest nastawiona na rozwój umiejętności współpracy w grupie, a w szczególności:

 • umiejętność organizacji i koordynacji działań przez członków grupy
 • umiejętność komunikacji między poszczególnymi członkami grupy
 • zdolność podejmowania decyzji w grupie
 • umiejętność wypracowywania wspólnych wartości grupowych
 • umiejętności rozwiązywania konfliktów w grupie
 • świadomość własnych mocnych i słabych stron w pracy grupowej

Dodatkowo, z racji nieantagonistycznego charakteru rozgrywki i stosunkowo prostych zasad, gra może spełniać także funkcje integracyjne.

Grupa docelowa:
Specjaliści (w tym działy IT, produkcja, logistyka), kadra managerska, pracownicy średniego szczebla

Czas trwania:

8 godzin

MARS GROUP DECISIONGra Szkoleniowa Mars Group Decission

 

Po co grać?
Gra „Mars: Group Decision” to planszowa gra strategiczna, która pokazuje specyfikę i uwarunkowania efektywnej współpracy w grupie.

Opis gry:
Uczestnicy gry wcielają się w ekipę badaczy i inżynierów przygotowujących misję bezzałogową na Marsa. W pierwszym etapie rozgrywki zespół wspólnie realizuje projekt budowy łazika marsjańskiego, realizując następujące etapy tego zadania:

 • Ustalenie celu badań
 • Określenie zasobów jakie mają do dyspozycji
 • Zaplanowanie budowy pojazdu
 • Określenie trasy wyprawy

W trakcie tej części gry, uczestnicy stają przed wyzwaniem odkrycia wspólnych celów i rozwiązań, które pozwalają osiągnąć najlepszy wynik, mimo ograniczonych zasobów i indywidualnych celów każdego z graczy. W drugim etapie gry uczestnicy przygotowują odpalenie rakiety z pojazdem na Marsa, analizując rozmaite czynniki ryzyka, oraz planując całą procedurę w taki sposób, aby uniknąć potencjalnych wypadków i usterek w różnych obszarach działania zespołu. W trzecim etapie gry zespół nadzoruje realizację misji na powierzchni czerwonej planety, na bieżąco analizując i rozwiązując problemy, jakie pojawiają się podczas pracy sondy, a także trudności związane z organizacją pracy zespołu na Ziemi.

W omówieniu rozgrywki trener ma, poza omówieniem problematyki decyzji i planowania strategicznego, możliwość odniesienia się do różnych aspektów współpracy w zespole, takich jak przebieg komunikacji, podział ról i zadań, umiejętność dostrzegania i działania na rzecz wspólnego celu. Dodatkowo z racji prostych zasad i atrakcyjnej tematyki rozgrywki gra może spełniać cele integracyjne i motywacyjne.

Dzięki grze:
Gra „Mars: Group Decision” jest nastawiona na rozwój umiejętności grupowego podejmowania decyzji i współpracy w zespole, a w szczególności:

 • Rozumienia specyfiki grupowego planowania i podejmowania decyzji;
 • Orientację na grupowy cel i wartości;
 • Umiejętność planowania w oparciu o przydzielone zasoby;
 • Umiejętność wyszukiwania wspólnych celów i możliwości w pracy zespołu;
 • Umiejętność szacowania ryzyka i poszukiwania czynników ryzyka w otoczeniu projektu;
 • Umiejętność kreatywnego rozwiązywania problemów;
 • Zdolność wyszukiwania efektów synergii we współpracy w ramach projektu;
 • Umiejętność jasnej komunikacji i wywierania wpływu na decyzje grupowe;

Grupa docelowa:
Specjaliści, managerowie średniego szczebla, kadra kierownicza

Czas trwania:

5-6 godzin