Zarządzanie sprzedażą

Ramowy program usługi

 • Kierowanie sprzedażą
 • Segmentacja rynku
 • Analiza kosztów działalności sprzedażowej
 • Miary aktywności sprzedających
 • Metody aktywizowania działalności sprzedażowej
 • Narzędzia do pomiaru efektywności
 • Metody i techniki zarządzania sprzedażą
 • Organizacja pracy własnej
 • Procedury sprzedażowe
 • Strategie budowy sieci sprzedaży
 • Definicja celu, wyznaczanie celów
 • Wyznaczanie priorytetów – zasada Pareto
 • Organizacja pracy własnej
 • Organizacja pracy zespołu
 • Planowanie (dzień, tydzień, miesiąc, rok)
 • Wyznaczanie planów sprzedażowych, delegowanie zadań
 • Kontrola na etapie realizacji
 • Kontrola końcowa i narzędzia do niej
 • Systemy raportowania sprzedaży
 • Szef w roli Coacha
 • Coaching własnej grupy sprzedażowej

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Zdobycie umiejętności z zakresu coachingu własnej grupy wg programu szkolenia

Grupa docelowa

Menadżerowie i pracownicy wszystkich szczebli w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach, specjaliści, przedsiębiorcy oraz właściciele firm.