Service World™

Symulacje Biznesowe Service World

Wszystko, co powinieneś wiedzieć o funkcjonowaniu firmy usługowej!

Symulacja Service WorldTM przekazuje know-how z dziedziny zarządzania przedsiębiorstwem usługowym oraz uczy myślenia zorientowanego na proces.
Po co grać?
Celem gry jest poznanie mechanizmów i procesów zachodzących w firmie usługowej oraz ich wpływu na wynik finansowy przedsiębiorstwa.
Dzięki grze:

 • zdobywanie wiedzy o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa jest przyjemnością – nauka poprzez doświadczenie,
 • metody zwiększania przychodów staną się proste i przejrzyste, przez co zmotywują uczestników do zastosowania ich w praktyce,
 • pojęcia ekonomiczne, takie jak bilans, punkt rentowności, P&L, amortyzacja, ROA, ROS, etc. staną się realnym narzędziem w kształtowaniu wyników firmy usługowej,
 • każdy uczestnik zrozumie, że jakość jego pracy ma przełożenie na wynik finansowy firmy,
 • przełamane zostaną bariery dzielące kadrę zarządzającą i pracowników szeregowych,
 • zostaną zdefiniowane konkretne metody, mające doprowadzić do zwiększenia efektywności pracy i polepszenia wyników przedsiębiorstwa.

Przebieg gry:
Jeszcze przed rozpoczęciem gry – przy podziale wartości pomiędzy poszczególne pozycje aktywów trwałych i obrotowych – uczestnicy poznają zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa usługowego. W trakcie symulacji gracze przechodzą kolejne stadia procesu tworzenia wartości dodanej, wraz z kolejnymi etapami: przyjęciem zlecenia, jego realizacją i rozliczeniem. Poruszana jest przy tym problematyka zróżnicowanych wymagań wobec pracowników i niezbędnych kompetencji, w różnych fazach realizacji zlecenia. Podczas gry uczestnicy tworzą bilans, rachunek zysków i strat oraz ustalają wskaźniki rentowności dla przedsiębiorstw usługowych. Na podstawie tych wyliczeń zostaje przedstawione działanie stworzonych przez pracowników metod mających umożliwić przebieg procesów.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Jak funkcjonuje firma usługowa?
 • Jak obliczyć wynik finansowy firmy?
 • Jak wpływać na wynik finansowy firmy?
 • Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?
 • Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?
 • W jaki sposób racjonalizować koszty działalności usługowej?

Grupa docelowa:

 • Menedżerowie średniego i niższego szczebla w firmach usługowych
 • Pracownicy firm usługowych
 • Przedsiębiorcy segmentu SOHO
 • Przedsiębiorcy rozpoczynający działalność
 • Uczniowie i studenci kierunków ekonomicznych, biznesowych

Czas trwania: 2 dni