Współpraca ze szkołami i uczelniami

Współpraca z Centrum Pracy i Kariery Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej

10 grudnia w siedzibie SWPS pracownicy warszawskich biur karier wzięli udział w prezentacji oraz szkoleniu metodą planszowej symulacji biznesu…

Planszowe Symulacje na SGGW

Pierwszą uczelnią w Polsce, która zgłosiła się do nas, wyrażając chęć wdrożenia naszych planszowych symulacji i gier była…

Targi Pracy

W dniu 9 września 2010 roku nasza firma zaprezentowała się na Targach Pracy i Edukacji w Wyższej Szkole Pedagogicznej  w Warszawie…