Maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa

W dzisiejszych czasach stały rozwój firmy jest koniecznym warunkiem jej utrzymania się na rynku. Przedsiębiorstwo, które nie rozwija się lub rozwija zbyt wolno szybko znika z rynku, nie wytrzymuje bowiem konkurencji. Chcąc zapewnić naszej firmie harmonijny rozwój musimy pamiętać o stałym podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności naszych pracowników. Dlatego organizacja szkoleń podnoszących kompetencje naszego personelu, inwestycja w kadry, rozwój kapitału ludzkiego, czyli tzw. rozwój kadr jest bardzo ważnym elementem zarządzania strategicznego w każdej firmie (patrz Factory). Zarządzanie strategiczne jest z definicji zorientowane na osiągnięcie celów długoterminowych, a takimi celami jest rozwój kadr i maksymalizacja zysków w dłuższym okresie czasu. Maksymalizacja zysków przedsiębiorstwa wymaga inwestycji między innymi inwestycji w kadry. Mądre zarządzanie strategiczne polega więc między innymi na zapewnieniu pracownikom możliwości rozwoju zawodowego, co przyczynia się do rozwoju kadr w firmie, a konsekwencji do rozwoju całego przedsiębiorstwa i maksymalizacji zysków.