Dlaczego wiele przedsiębiorstw upada?

Dlaczego jedne firmy handlowe odnoszą sukces, a inne nie? Dlaczego wiele przedsiębiorstw upada, podczas gdy inne rozwijają się nawet w dobie kryzysu?  Nie wystarczy mieć dobry produkt. Sprzedaż nawet najlepszego produktu wymaga pewnych umiejętności i odpowiedniego podejścia do klienta. Sztuka sprzedaży nie jest sztuką łatwą. Ważnym zagadnieniem jest odpowiednie kształtowanie polityki cenowej. Kształtowanie polityki cenowej  to takie ustalanie cen produktów, które maksymalizuje nasze zyski ze sprzedaży. Umiejętne kształtowanie polityki cenowej wymaga dogłębnych analiz rynku i znajomości konkurencji. Istotne jest też stałe doskonalenie kompetencji sprzedażowych naszych handlowców. W doskonaleniu kompetencji sprzedażowych mogą pomagać liczne szkolenia dotyczące sztuki sprzedaży. Na temat sztuki sprzedaży, kształtowania polityki cenowej i doskonalenia kompetencji sprzedażowych napisano także wiele podręczników i poradników.