Easy Business™ – Nowoczesny doradca zawodowy

WARSZTAT OPARTY
O SYMULACJĘ BIZNESU EASY BUSINESS™

Na bazie symulacji EASY BUSINESS™ może być prowadzone szkolenie lub  cykl szkoleń
z tematyki przedsiębiorczości i prowadzenia własnego biznesu.

Symulację EASY BUSINESS™ można łączyć i uzupełniać o tradycyjne szkolenia z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem oraz z innymi symulacjami ukierunkowanymi na różne branże.

Symulacja EASY BUSINESS™ służy również do naboru i kwalifikowania osób ubiegających się o dotacje unijne na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Uzupełnieniem tej symulacji jest także szkolenie FINANSE DLA NIE-FINANSISTÓW prowadzone na bazie symulacji biznesowej FACTORY™.

Czas trwania: 2 dni; Ilość uczestników: do 20 osób; Ilość trenerów: 2

Symulacja FACTORY™ rozwija i kształtuje POSTAWY, WIEDZĘ I UMIEJĘTNOŚCI, co jest gwarancją wdrażania nowych praktyk – zachowań zgodnych z pożądanymi regułami,  wartościami, przekonaniami, założeniami i celami  korporacyjnymi.

Opis szkolenia: Symulacja FACTORY™ kształtuje przedsiębiorcze myślenie i działanie, oraz sprawia, że kadra menedżerska i pracownicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy. Celem symulacji jest poznanie zasad prowadzenia firmy oraz wpływu obranej strategii i działań operacyjnych na finalny wynik finansowy i rentowność firmy. Podczas trwania symulacji uczestnicy podejmują zarówno strategiczne, jak i operacyjne decyzje.

Symulacja FACTORY™ to prowadzenie i zarządzanie przedsiębiorstwem przez uczestników szkolenia. Każdy rok działalności firmy uczestnicy zamykają stworzonym przez siebie raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat oraz bilans, rachunek przepływu kapitału, jak również wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowany jest zysk przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podejmowane przez nich działania i decyzje. Następstwem analizy jest opracowanie strategii, które mogłyby podwyższyć zysk firmy. W kolejnym roku uczestnicy wdrażają do symulacji zaproponowane wcześniej rozwiązania. Wskaźniki otrzymane z obliczeń podsumowujących kolejny rok działania firmy obrazują, o ile  poprawił się zysk i jak wzrosła rentowność  przedsiębiorstwa.

Celem symulacji FACTORY™ jest doskonalenie  umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej. Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, że jest to najefektywniejsza metoda nauczania. Symulacja ta  umożliwia zwiększyć świadomość własne roli w procesie organizacyjnym.  W trakcie symulacji uczestnicy  rozwijają i wzmacniają wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy. Wpływają na wynik firmy i wypracowują zmiany. Zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie i sprawdzają  ją w praktyce.

Dzięki symulacji:

 • uczestnicy dostrzegą swój wpływ na kształtowanie zysków firmy
 • uczestnicy dowiedzą się po co optymalizować procesy i racjonalizować koszty działalności przedsiębiorstwa
 • jasne staną się trudne konteksty makroekonomiczne, przekazywane w sposób praktyczny, a sama symulacja przebiega w atmosferze dobrej zabawy,
 • uczestnicy poznają procesy przedsiębiorstwa,  identyfikują własną rolę w nim  i wpływ swojej efektywności na całokształt wyników
 • uczestnicy poznają wzajemne relacje i powiązania poszczególnych działów firmy
 • uczestnicy dyskutują o oczekiwaniach udziałowców firmy, które następnie wyraża się poprzez wskaźniki rentowności charakterystyczne dla danej firmy,
 • uczestnicy nie tylko mają szansę budować relacje z innymi  uczestnikami, ale również realizują zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości
 • uczestnicy doskonale się bawią i integrują a jednocześnie poprawiają komunikację wewnątrz firmy

Korzyści dla uczestników z symulacji:

 • symulacja wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników
 • realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz – dzięki temu uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości, mogą rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych. Dlaczego? – Bo nie ponoszą konsekwencji ewentualnych błędów. Co dzięki temu zyskują?! Skuteczne rozwiązania do zastosowania w praktyce – tak, aby maksymalnie ograniczyć popełniane błędy w „realu”. Tak, aby budować i usprawniać!
 • symulacja jest  elementem integracyjnym – buduje zespół, jednoczy wokół wspólnych celów
 • symulacja kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe oraz jest elementem wzmacniającym postawy pracownicze

Dodaj komentarz