Sukces na Start

Firma SHtraining – Planszowe Symulacje i Gry przygotowała dla uczestniczek programu „Suckes na Start“  wyjątkowy warsztat w wyjątkowej cenie:

Jak skutecznie prowadzić własny biznes – Zostań swoim szefem warsztat realizowany za pomocą innowacyjnego narzędzia jakim jest planszowa symulacja biznesu

Specjalna cena tylko dla uczestniczek programu „Sukces na Start“: 1450zł 450 zł!!!

Warsztat na który Panie zapraszamy jest praktyczną poradą jak przygotować się do prowadzenia własnej działalności i jak nią potem efektywnie zarządzać.

Opis szkolenia: Symulacja Easy Business™ obejmuje dwa lata działalności przedsiębiorstwa. Podczas symulacji uczestnicy podejmują decyzje biznesowe dotyczące: marketingu, sprzedaży, zakupów, logistyki i produkcji. Każdy rok zamykany jest raportem rocznym, na który składa się: rachunek zysków i strat, bilans oraz wskaźniki rentowności. Na podstawie tych danych analizowana jest rentowność przedsiębiorstwa, a uczestnicy mają okazję zaobserwować, jakie konsekwencje przynoszą podjęte przez nich decyzje.

Graficzne przedstawienie elementów struktury przedsiębiorstwa oraz zasad jego funkcjonowania powoduje, że jest to najefektywniejsza metoda nauczania. Dzięki symulacji uczestnicy poznają, doświadczają i omawiają podstawy finansowych mechanizmów działania firmy. Celem symulacji jest przekazanie w przystępny sposób ekonomicznych podstaw prowadzenia własnej firmy.

Dzięki symulacji Easy Business™:

uczestnicy kształtują przedsiębiorcze myślenie,

– uczestnicy rozumieją strategiczne i operacyjne działania  firmy,

-ekonomiczne podstawy prowadzenia własnej firmy, do tej pory niejasne
i przedstawione tylko w teorii, stają się zrozumiałe dzięki przećwiczeniu ich
w praktyce,

– uczestnicy poznają, w jaki sposób rośnie wartość produktu podczas procesu wytwarzania (od dostarczenia materiałów, aż do chwili sprzedaży),

– proste i zrozumiałe staną się pojęcia ekonomiczne takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, a także wskaźniki rentowności i ich wpływ na zysk operacyjny firmy,

-jasne staną się efekty działań takich jak np: zredukowanie zapasów,
czy automatyzacja procesów produkcyjnych.

Pytania, na które uczestnicy znajdą odpowiedzi w trakcie symulacji Easy Business™:

Ø  Jak funkcjonuje firma?

Ø  Jak obliczyć wynik finansowy firmy?

Ø  Jak wpływać na wynik finansowy firmy?

Ø  Co oznaczają poszczególne wskaźniki rentowności i jak z nich korzystać?

Ø  Gdzie szukać źródeł finansowania przedsiębiorstwa?

Ø  W jaki sposób racjonalizować koszty działalności?

Ø  Jak kreować własną rzeczywistość biznesową i efektywność z uwzględnieniem strategii firmy?

Ø  Jak podejmować strategiczne decyzje i móc jednocześnie przewidywać
ich konsekwencje?

Ø  Jak planować długoterminowo i przekładać te działania na bieżące funkcjonowanie firmy?

Jednocześnie symulacja Easy Business™ :

Ø  realizuje prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz!

Ø  wykorzystuje interaktywną współpracę wszystkich uczestników

Ø  realizuje zamysł systemowej współpracy w codziennej rzeczywistości

Ø  jest  elementem integracyjnym

Ø  kształtuje pożądane postawy i wartości firmowe

Dlaczego symulacja Easy BusinessTM ?:

Ø  Twórcami tej symulacji są niemieccy specjaliści z dziedziny ekonomii i psychologii, m.in. prof. dr hab. Ottomar Schneck, który za stworzenie symulacji i metodologii otrzymał w roku 2007 nagrodę naukową kraju związkowego Badenii Witenbergii.

Ø  Symulacja Easy Business™ została stworzona specjalnie z myślą o osobach pragnących rozpocząć własną działalność gospodarczą.

Ø  Jest to narzędzie elastyczne, które może zostać dostosowane do indywidualnych potrzeb grupy odbiorców i być łączone z innymi symulacjami ukierunkowanymi na konkretne branże.

Ø  Wiedza zdobyta na szkoleniu pozwala  na zrozumienie i swobodne poruszanie się w świecie pojęć finansowych, poznanie i opanowanie finansowej logiki funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz analizy wyników generowanych przez firmę.

Szkolenie poprowadzi Jerzy Niewiński – Dyrektor Zarządzający – Trener

SHtraining – Planszowe Symulacje i Gry

Jerzy Niewiński

Jerzy Niewiński

Uprzejmie informujemy, że w przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń firma zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.

Zgłoszenie telefoniczne lub mailowe przyjmuje P. Sylwia Kuczuk

pobierz formularz zgłoszeniowy

Sylwia Kuczuk – Konsultant ds. Szkoleń

s.kuczuk@shtraining.pl

Tel. 022 407 43 13

Warunki uczestnictwa w szkoleniu otwartym:

 • Maksymalna ilość uczestników szkolenia wynosi 20 osób
 • Minimalna liczba uczestników szkolenia wynosi 12 osób. W innym wypadku SHtraining zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia.
 • Prosimy o uiszczenie płatności za uczestnictwo w szkoleniach otwartych przelewem najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem szkolenia i przesłanie kopii dowodu wpłaty drogą mailową na adres: szkolenia.otwarte@shtraining.pl , lub pocztą na adres: SHtraining Doradztwo Personalne i Szkoleniowe, 04-157 Warszawa, ul. Sulejkowska 60B/301 z dopiskiem na kopercie “Szkolenie – Zostań swoim szefem“
 • Płatności należy dokonać na podstawie faktury Pro Forma przesłanej do Państwa drogą mailową.
 • W przypadku rezygnacji ze szkolenia w terminie do 10  dni przed datą jego rozpoczęcia, firma SHtraining zobowiązuje się do zwrotu pełnej, otrzymanej z tego tytułu opłaty. Rezygnacja ta musi zostać złożona w formie pisemnej i przesłana mailem na adres: szkolenia.otwarte@shtraining.pl (decydująca jest data otrzymania maila).Późniejsza rezygnacja skutkuje zwrotem kwoty w wysokości 30% kosztów uczestnictwa w szkoleniu.
 • W razie nieodbycia się szkolenia z winy organizatora SHtraining zobowiązuje się zwrócić pełną kwotę wpłaconą przez zgłaszającego.

Zobowiązania firmy SHtraining:

 • Dzień szkoleniowy trwa 8 godzin dydaktycznych plus przerwy kawowe.
 • Wszystkim uczestnikom szkoleń zapewniamy:
 • Poczęstunek podczas szkolenia
 • Materiały szkoleniowe oraz materiały ćwiczeniowe
 • 1 trener prowadzący dla grupy do 20 osób
 • Certyfikat ukończenia szkolenia