Wasser Marsch™

Zarządzanie projektem oraz tworzenie i rozwój zespołu w praktyce!

Symulacja oparta jest na generalnej zasadzie skutecznej współpracy w zespole, która głosi, że sukces jednostki zależy od sukcesu całej grupy. Symulacja ta jest źródłem praktycznego poznania zarządzania i realizacji projektu oraz pracy zespołowej.

Uzupełnieniem symulacji Wasser MarschTM jest gra planszowa Project ManagerTM – ekonomiczne aspekty zarządzania projektem.

Po co grać?
Celem gry jest ukazanie uczestnikom praktycznych zastosowań pojęć takich jak: zarządzanie, prowadzenie i rozliczanie projektu, standardy obsługi klienta zewnętrznego i wewnętrznego oraz organizacja pracy zespołowej podczas prowadzenia projektu.

Przebieg gry:
Uczestnicy tworzą zespół projektowy liczący do 10 osób, którego zadanie polega na stworzeniu aparatury pompującej (od zaprojektowania instalacji, do testu funkcjonowania urządzenia). Opracowują, zatem kompletny system, którego działanie polega na przelewaniu kolorowych cieczy do pustych pojemników. Mają do dyspozycji następujący sprzęt: gumowe wężyki, rurki, wentyle, nożyce oraz pompę. Stworzony system musi spełniać oczekiwania klienta – firmy Minova – która pod koniec każdego dnia kontroluje efekty pracy zespołu.

Działania grupy uzupełniane są teorią z zakresu zarządzania projektami oraz współpracy w zespole. Na zakończenie następuje podsumowanie symulacji, w której uczestniczyła grupa: omówienie istotnych czynników dotyczących struktury zespołu oraz wyodrębnienie elementów usprawniających realizację projektu.

Dzięki grze:

 • realizacja kolejnych projektów w Waszej firmie stanie się ustrukturalizowanym, przejrzystym procesem,
 • pojęcia związane z konstrukcją i przebiegiem (definicja, fazy i priorytety faz projektu) staną się prostym narzędziem do wykorzystania przy planowaniu pracy zespołu,
 • uczestnicy poznają czynniki decydujące o sukcesie projektu,
 • uczestnicy będą potrafili zapobiegać typowym błędom w pracy projektowej,
 • podział zadań i ról w zespole projektowym będzie odpowiadał indywidualnym – rozpoznanym w czasie symulacji – preferencjom każdego członka zespołu.

Pytania, na które znajdziesz odpowiedź w trakcie gry:

 • Czym charakteryzuje się zespół?
 • W jaki sposób efektywnie budować zespół?
 • Jakie wyróżniamy etapy organizacji projektu?
 • Co decyduje o sukcesie projektu?
 • Jak radzić sobie z typowymi błędami w pracy nad projektem?
 • Jak skutecznie radzić sobie z konfliktami wewnątrz zespołu?
 • Jakie role odgrywają poszczególni członkowie zespołu?
 • W jaki sposób podwyższać efektywność pracy zespołu?
 • Jak ustalać reguły pracy zespołu?

Grupa docelowa:

 • Kadra zarządzająca, obecni oraz przyszli kierownicy projektów chcący podwyższyć swoje kompetencje;
 • Zespoły projektowe będące w trakcie organizacji projektu, które chciałyby stworzyć swoje własne reguły na czas trwania tego przedsięwzięcia;
 • Członkowie zespołów projektowych, którzy chcą przeanalizować realizowaną pracę oraz udoskonalić metody opracowywania i wdrażania projektów;
 • Menedżerowie z krótkim stażem;

Czas trwania: 2 dni

Dodaj komentarz