Leadership & Performance™

Wszystko, co powinieneś wiedzieć jako skuteczny szef!

Leadership & PerformanceTM to symulacja, mająca na celu wspieranie całościowego myślenia przedsiębiorczego i zarządzania kompleksowymi strukturami.

Przebieg gry:
W tej grze symulowane jest działanie przedsiębiorstwa (FaP AG), które produkuje i sprzedaje samoloty. Każdy z uczestników odgrywa pewną przydzieloną mu rolę: członka zarządu, dyrektora do spraw produkcji, kierownika produkcji, dyrektora do spraw jakości, kierownika magazynu materiałów, kierownika do spraw kontroli itp. Z każdą z ról związane są konkretne zadania, które przyjmują gracze. W grupie może pracować ze sobą do 16 uczestników.
Symulacja obejmuje dwie rundy (strategiczną i operacyjną), w których opracowuje się i omawia konkretne strategie i działania, mające na celu realizację celów przedsiębiorstwa. W związku z powyższym, uczestnicy analizują mocne i słabe strony firmy, ustalają preferowany styl zarządzania oraz wypracowują optymalne procesy zarządzania przedsiębiorstwem.

Symulacja uwzględnia następujące czynniki, którym należy sprostać:

 • presja finansowa,
 • problemy z dostawcami,
 • presja czasu,
 • klienci oczekują nowych produktów,
 • konkurencja cenowa.

Dzięki grze:

 • uczestnicy rozpoznają i opracowują warunki kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem – obok optymalizacji struktury i organizacji firmy omawiane są również następujące zagadnienia:
 • makroekonomiczne podstawy funkcjonowania firmy,
 • wdrażanie strategicznych decyzji,
 • cele firmy – krótko- i długoterminowe,
 • konflikt – definicja, korzyści i sposoby radzenia,
 • działanie pod presją,
 • postępowanie w przypadku ograniczonych zasobów,
 • kreowanie relacji w strukturze hierarchicznej,
 • zarządzanie sytuacyjne,
 • optymalizacja procesów.

Grupa docelowa:

 • Zarząd i kadra zarządzająca
 • Osoby decyzyjne w firmie
 • Przyszła kadra zarządzająca
 • Studenci, przede wszystkim kierunków związanych z zarządzaniem

Czas trwania: 2-3 dni

Dodaj komentarz