Czym są planszowe symulacje?

Opracowane przez BTI Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu najskuteczniejszą metodą treningową. Wykorzystując interaktywną współpracę uczestników oraz możliwość eksperymentowania, przyswajanie nowej wiedzy staje się przyjemne i, co najważniejsze, efektywne.

Gry realizują prostą zasadę: planujesz – działasz – analizujesz – usprawniasz. To, co wykorzystujesz w świecie symulacji, zamieniasz w czyn – w rzeczywistym środowisku swojego przedsiębiorstwa. Usprawniasz funkcjonowanie swojego biznesu, opierając się na skutecznych, bo wcześniej sprawdzonych, metodach poprawy wyniku firmy.

Dzięki temu, że bierzesz udział w symulowanej rzeczywistości Twojej firmy, możesz rozwijać kreatywne myślenie i wypróbowywać wiele różnych rozwiązań – zarówno tych dobrych, jak i złych. Dlaczego? Bo nie ponosisz realnych konsekwencji ewentualnych błędów. W końcu, na szczęście, to tylko gra! Możesz próbować, sprawdzać, testować różnych wariantów koncepcyjnych. A w rezultacie przekładać to, co wymyśliłeś na konkretne zyski.

Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu bazują na rzeczywistych przykładach organizacji oraz pozwalają uczestnikom na praktyczne wykorzystane zdobytej wiedzy. Podstawowym celem gier i symulacji jest doskonalenie umiejętności efektywnego kreowania indywidualnej rzeczywistości biznesowej.

Graficzne przedstawienie elementów struktury firmy oraz zasad jej funkcjonowania powoduje, że efektywność treningu jest znacznie wyższa niż podczas tradycyjnej metody nauczania.

Planszowe Symulacje i Gry Strategiczne dla Biznesu umożliwiają opanowanie fachowej wiedzy z różnych dziedzin, rozwijają indywidualne kompetencje, doskonalą umiejętności współpracy w zespole oraz zwiększają świadomość Twojej roli w procesie organizacyjnym. W trakcie gry i symulacji rozwijasz wiedzę oraz umiejętności z zakresu podwyższania rentowności firmy. Wpływasz na wynik firmy i wypracowujesz zmiany. Zdobywasz wiedzę poprzez doświadczenie i sprawdzasz ją w praktyce.

Gry BTI mogą być adaptowane do specyficznych uwarunkowań i potrzeb Twojej firmy.

Jak możesz wykorzystywać Planszowe Symulacje Biznesu i Gry Strategiczne?

 • jako samodzielny trening rozwijający określone kompetencje pracowników
 • jako element integracyjny – budowanie zespołów, współpraca, realizacja wspólnych celów
 • jako element metodologii assessment/development center
 • jako element szkoleń z obszaru zarządzania strategicznego firmą
 • jako element szkoleń z obszaru podejmowania strategicznych decyzji
 • jako element szkoleń z zarządzania sprzedażą
 • jako element szkoleń z obszaru zarządzania personelem
 • jako element szkoleń z obszaru sprzedaży i negocjacji
 • jako element ścieżki rozwoju przyszłej kadry menedżerskiej
 • jako element szkoleń związanych z kształtowaniem pożądanych postaw i wartości firmowych
 • jako formę rozwoju kompetencji twardych i miękkich