Prof. Bastian Kaiser – Rottenburg

Prof. Bastian Kaiser – Rottenburg

Planszowe gry symulacyjne doskonale nadają się do pracy w grupach, świetnie sprawdzają się przy wyjaśnianiu trudnych kontekstów makroekonomicznych. Z ich pomoca uczestnicy systematyzują i uściślają swoją wiedzę. Gry ułatwiają wyjaśnianie kompleksowych pojęć oraz stymulują postrzeganie przedsiębiorstwa jako całość.