O nas

Wykształcenie zdobywa się czytając książki; ale inne ważniejsze wykształcenie – znajomość świata – zdobywa się tylko dzięki czytaniu ludzi i studiowaniu ich różnych wydań

Lord Chesterfield
” Listy do syna”

Kim jesteśmy?

Firmę  SHtraining – Planszowe Symulacje i Gry założyli w 1997 roku trenerzy – praktycy biznesowi, którzy swoje sukcesy i pozytywne doświadczenia chcieli wdrażać w innych organizacjach.
Przez wiele lat działalności szkoleniowej i doradczej wypracowaliśmy własne, skuteczne metody merytoryczne i trenerskie. Przełożyło się to na wdrożenie w dziesiątkach firm efektywnych rozwiązań z obszaru zarządzania i sprzedaży. Zaowocowało także rozwinięciem u tysięcy uczestników naszych szkoleń kompetencji zawodowych oraz umiejętności, zgodnych z oczekiwaniami przedsiębiorstwa. Nasze systemy doradcze i edukacyjne dotyczą szeroko pojętego obszaru zarządzania potencjałem pracowniczym na wszystkich szczeblach organizacji.

 

Misja

Tylko praktyczne rozwiązania uwzględniające Wasze indywidualne potrzeby, czyli szycie kompetencji na miarę!

SHtraining - Symulacje Biznesowe i Gry Szkoleniowe

Misją SHtraining jest zmiana postaw i dostarczanie systemowych rozwiązań z obszaru zarządzania personelem i szkoleń. Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, opracowujemy koncepcje systemów rozwoju personelu, marketingu personalnego, przeprowadzania szkoleń i ewaluacji. Nasze projekty przygotowujemy wyłącznie z uwzględnieniem konkretnych potrzeb organizacji.

Doświadczenie

Oferowane przez nas usługi cechuje wysoka jakość i skuteczność.  Zespół merytoryczny SHtraining tworzą trenerzy-praktycy biznesowi. Wciąż obserwujemy zmieniające się otoczenie branżowe i tendencje na rynku, by móc oferować najnowsze systemy programowe. Rezultaty włożonej przez nas pracy w efektywność rozwoju danego przedsiębiorstwa są wymierne i w znaczący sposób poprawiają funkcjonowanie organizacji Naszych Klientów na rynku.

SHtraining - Symulacje Biznesowe i Gry Szkoleniowe

Rozwiązanie

Proces rozwoju: definiowanie – przygotowanie – wdrożenie – wsparcie!

SHtraining nie oferuje rozwiązań szablonowych. Nasze szkolenia są dostosowane do potrzeb Klienta i opierają się na wieloletniej, wieloaspektowej praktyce biznesowej. SHtraining pojmuje rozwój personelu jako proces, który rozpoczyna się od określenia potrzeb, zdefiniowania celów, i przebiega poprzez realizację zaplanowanych działań, aż do skutecznego zastosowania nowo nabytej wiedzy i umiejętności w praktyce. Miarą skuteczności naszych działań jest skuteczność pracy personelu przedsiębiorstwa Naszych Klientów. Miarą Naszych umiejętności jest pełna satysfakcja Osób, które Nam zaufały.

Nawiązując do przywołanej we wstępie myśli Lorda Chestera, możemy śmiało powiedzieć, że zarządzanie potrzebami Ludzi, bezbłędne „czytanie” ich oczekiwań –  to podstawa biznesowego sukcesu.

SHtraining - Symulacje Biznesowe i Gry Szkoleniowe