Joanna Wojtkowska

Joanna Wojtkowska (absolwentka politologii i resocjalizacji)

W ubiegłym roku skończyłam politologię z profilaktyką społeczną i resocjalizacją na Uniwersytecie Warszawskim. Dla niewtajemniczonych krótkie wyjaśnienie: są to studia interdyscyplinarne obejmujące pięć dziedzin: politologię, prawo, pedagogikę, ekonomię i psychologię. Najbardziej z nich interesuje mnie psychologia i dlatego pracę magisterską pisałam o stosunku gimnazjalistów do norm moralnych. Swoje doświadczenie zawodowe staram się również połączyć z zainteresowaniami, stąd moja praktyka w SHtraining, gdzie zajmowałam się procesem rekrutacyjnym, tworzeniem baz danych i kontaktami handlowymi. Zetknęłam się tu także z tematyką szkoleń, która jest dla mnie intrygująca.

Oprócz tego, pracowałam w Teatrze Narodowym w Dziale Obsługi Widza, ponieważ teatr jest moim hobby.

W przyszłości chciałabym rozwijać swoje umiejętności w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi, zwłaszcza w procesach rekrutacyjnych, organizowaniu szkoleń i ogólnie zarządzaniu personelem. Fascynuje mnie również prowadzenie firmy szkoleniowej, koordynacja jej działań i zarządzanie w jej ramach projektem. W związku z tym, w przyszłości planuje podjęcie studiów menadżerskich, aby podnieść nabyte już kwalifikacje.